Hyresnämnden stoppar oskäliga nyproduktionshyror

Report this content

Hyresnämnden i Umeå har beslutat att avslå tre privata fastighetsägares yrkande om att i ett pilotfall få höja hyran med upp till 5,72 procent för fem hyresgäster i nyproducerade lägenheter. Beslutet blir nu vägledande för ett större antal fastigheter som omfattar cirka 1500 lägenheter.

- Det här är ett glädjande och välmotiverat beslut som är bra för Umeås nuvarande och framtida hyresgäster. De aktuella lägenheterna ligger i traditionella studentområden på Ålidhem och Nydala och har redan idag några av Umeås högsta hyror. Att höja sådana hyror med upp till 500 kronor i månaden är inte rimligt, säger Niclas Sundell, chefsjurist.

Hyresgästerna bor i lägenheter vars hyra fastställts för de kommande 15 åren genom förhandlingar mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, så kallad presumtionshyra. Presumtionshyran ligger redan högre än hyrorna för likvärdiga hyreslägenheter, för att fastighetsägaren ska kunna täcka produktionskostnaderna för sina nya lägenheter och garanteras en viss avkastning.

Trots detta ville Campus X Bostäder, Nydala Bostäder och Sjörået Hyresrätter höja hyran ytterligare, något som Hyresnämnden nu alltså sätter stopp för.

Beslutet har föregåtts av att Hyresgästföreningen presenterat ett förslag till förhandlingsöverenskommelse, något som förkastades av fastighetsägarna som hänsköt frågan till Hyresnämnden.
 

För mer information:
Niclas Sundell, enhetschef Juridik, 070-579 24 46

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar