Hyrorna i Laxåhem klara

Report this content

Nu är hyrorna i Laxåhem färdigförhandlade för 2021. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 1,9% från den 1 mars 2021.

Efter en lång och tuff förhandling mellan Laxåhem och Hyresgästföreningen stod det klart att parterna inte kunde enas utan ärendet sköts vidare till Hyresmarknadskommitén för att avgöras. Hyresmarknadskommitén beslutade att Laxåhems hyror ska höjas med 1,9% från och med den 1 mars.

- Vi hade behövt en något högre hyreshöjningen för att kunna möta ökade kostnader i form av taxor, höjd borgensavgift från kommunen och vårt underhållsbehov, säger Mattias Looström VD på Laxåhem.

- Den höjda borgensavgiften i kombination med kommunens avkastningskrav på Laxåhem är inte något som hyresgästerna borde betala genom en höjd hyra och därför skulle hyreshöjningen ha varit lägre. Om pengarna istället stannat kvar i bolaget hade Laxåhem kunnat klara sitt underhållsbehov redan vid en lägre höjning, säger Dennis Holmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Även om årets förhandling inte kunde lösas vid förhandlingsbordet så är parterna eniga om att det inte är bra att kommunen väljer att höja borgensavgiften till en nivå som är Örebro läns klart högsta. Pengarna skulle göra mer nytta om dem fick stanna i bolaget och komma hyresgästerna till nytta i form av underhåll eller lägre hyror.

Kontakt:

Dennis Holmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Mitt tel: 010-459 15 64

Mattias Looström, VD AB Laxåhem tel: 0584-47 35 00

Region Mitt
Regional pressjour Mitt
010-459 15 00
info.mitt@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Snabbfakta

Nu är hyrorna i Laxåhem färdigförhandlade för 2021. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 1,9% från den 1 mars 2021.
Twittra det här