Hyrorna i Laxåhem klara

Report this content

Nu är hyrorna i Laxåhem färdigförhandlade för 2023. Uppgörelsen innebär att hyran höjs med 4,5% från den 1 mars 2023.

Efter en lång och utdragen förhandling mellan Laxåhem och Hyresgästföreningen där parterna länge stod långt ifrån varandra kunde man slutligen komma överens om en uppgörelse som innebär att hyran höjs med 4,5% men från 1 mars i stället för som brukligt den 1 januari.

- Det har varit en ovanligt svår förhandling på grund av alla kostnadsökningar i samhället som självklart drabbar både hyresgäster och fastighetsbolag. Även om vi har full förståelse för att det är en större hyreshöjning än ett normalår känns det ändå bra att vi kunde komma fram till en kompromiss till slut, säger Dennis Holmberg, Förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

- Det var viktigt från vår sida att hyresgästerna inte skulle drabbas av en stor retroaktiv hyreshöjning och där måste jag säga att Laxåhem visat stor respekt genom att gå med på att den nya hyran gäller från 1 mars, avslutar Dennis.

Kontakt:

Dennis Holmberg, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen region Mitt tel: 010-459 15 64

Region Mitt
Regional pressjour Mitt
010-459 15 00
info.mitt@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera