Hyrorna i nyproduktion har aldrig varit högre- samtidigt saknas allmännyttan där det är som dyrast att bo

Report this content

Idag måste den som vill bo i en nyproducerad lägenhet vara beredd att lägga 54 procent av sin disponibla inkomst på boendekostnaden. Hyresgästföreningen ser allvarligt på utvecklingen i den senaste statistiken från SCB över hyror för nybyggda lägenheter.

Det är verkligen en skräcksiffra, som redan nu slår i taket för vad människor kan betala. Och ändå ökar hyrorna. Dessutom har 3 av 5 kommuner med högsta hyrorna i landet gjort sig av med sin allmännytta. Det finns därmed mycket knappa möjligheter för folk att få en bostad till rimlig kostnad. Att då införa marknadshyror i nyproduktionen som Januariavtalet är tondövt, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Allmännyttan är ett viktigt bostadspolitiskt redskap för en kommun att ha med. I de kommuner där detta saknas är hyrorna generellt högre. Dagens 1780 kr/kvm/år är all time high för nyproduktionen och motsvarar 10000 kr i månaden för en 2 rok på 65 kvm. Dessutom är hyran i 2018 års nyproducerade hyresbostäder är 2,2 procent högre i genomsnitt, än föregående års nyproducerade hyresbostäder. Det i sin tur ger den högsta hyreshöjningen sedan 2013. Skillnaderna ökar också i de större städerna.

En punkt i januariavtalet är att läge och kvalitet ska slå igenom mer i januariavtalet. Statistiken visar att lägesfaktorn redan har gett effekt i form av höga hyror även inom nyproduktion och beroende på läge.

Hyrorna i nyproducerade lägenheter är nu de högsta vi någonsin haft. Vi har nått en gräns där det inte är långsiktigt hållbara hyror i det som byggs nytt. Effekterna blir ökad trångboddhet, ökade pendlingsavstånd som i förlängningen påverkar både tillväxt och arbetsmarknad. Investeringsstödet är ett viktigt verktyg och det är bra att regeringen fört tillbaka det men det krävs fler åtgärder och en rejäl debatt om hur vi vänder den här utvecklingen för att människor ska ha råd att bo i framtiden säger Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen.

För mer information:

SCB:s statistik för nyproduktion:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/avgifter-hyror-for-nybyggda-lagenheter/pong/statistiknyhet/avgifterhyror-for-nybyggda-lagenheter-2018/

Taggar: