Inflytande viktig faktor för hyresgästers nöjdhet

Report this content

Inflytande över det egna boendet är viktigt för länets hyresgäster, det framkommer av en enkät som Hyresgästföreningen har genomfört bland medlemmar i Uppsala län. I undersökningen har medlemmar fått svara på frågor om sitt boende och nöjdhet kopplat till det.  

Syftet med undersökningen är att mäta förvaltningsnöjdhet hos hyresgäster i området. Det innebär att man har tagit fram ett index över hur nöjda de boende är med sina hyresvärdar. Enkäten erbjuder ny och unik kunskap om nöjdhet hos hyresgäster i Uppsala län. 

Från undersökningen går det bland annat att se vilka faktorer som påverkar nöjdheten hos hyresgäster. Svaren visar att inflytande över det egna boendet är viktigt för många av hyresgästerna. Samtidigt framkommer det att just inflytande är något som många saknar. 

-Det är oroande att se att många anser att de saknar inflytande över sitt boende. När hyresgäster får möjlighet till inflytande i sitt boende ökar nöjdheten med boendet som helhet. Det är alltså en framgångsfaktor för bostadsföretagen att arbeta med så kallat boinflytande för att få nöjda hyresgäster, säger Vera Mraz, verksamhetschef på Hyresgästföreningen i Uppsala.  

-Vi hoppas att bostadsföretagen fortsätter att inse värdet i att ge sina hyresgäster möjlighet till inflytande, säger Vera Mraz.  

Från resultatet går det även att hämta uppgifter om vilka hyresvärdar som har hög respektive låg nöjdhet hos sina hyresgäster. Både allmännyttiga och privata hyresvärdar finns representerade. Generellt visar undersökningen att hyresgäster i det allmännyttiga beståndet är mer nöjda än hyresgäster i det privata beståndet. Älvkarlebyhus har länets nöjdaste hyresgäster. 

Undersökningen är Sveriges största enkät bland hyresgäster. I Uppsala och Ockelbo har uppemot 6000 hyresgäster deltagit vilket är en svarsfrekvens på 49 procent.                      . 

Se resultatet och läs mer här: http://www.dinvard.se/ 

Vera Mraz  verksamhetschef Hyresgästföreningen Uppsala 
  Telefon: 010 – 459 13 38
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera