Invånarna i Mark betalar mest för uppvärmning, el, vatten och avlopp – fortsatt stora skillnader mellan kommunerna

Report this content

Invånarna i Mark har de högsta totala kostnaderna för kommunala taxor och avgifter i Västra Götalands län. Lägst har de som bor i Skara. Totalt har kostnaderna i länet sjunkit något jämfört med 2019 men skillnaderna är fortsatt stora. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus.

Mark har sprungit om flera kommuner i Västra Götaland och har nu den dyraste kostnaden för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA) – 2380 kronor per månad. Billigast är det i Skara, där kostnaden är 1605 kronor per månad för motsvarande jämförelselägenhet. Kostnaderna har sjunkit i de flesta kommuner i länet men ökat något i sju kommuner.

De sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, VA, samt sophämtning minskade med 1,4 procent mellan 2019 och 2020 i Västra Götalands län. Hela sänkningen kommer dock från minskade elpriser som totalt sjunker med 11,9 procent.

– Det är positivt för konsumenterna att de totala kostnaderna minskar. Fortfarande är det dock stora skillnader mellan kommunerna. Den som bor i Mark får betala 775 kronor mer per månad än den som bor i Skara, säger Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.

Priserna för taxebunden verksamhet ökar betydligt mer än konsumentprisindex. För fjärrvärme ökar priserna med 2,1 procent i genomsnitt. VA-priserna ökar med 4,8 procent och spridningen mellan kommunerna är fortfarande mycket stor. I några kommuner betalar invånarna nästan dubbelt så mycket för VA som i kommunerna med lägst taxa.

– Att priserna för VA höjs med mer än tio procent i sju kommuner är ett hårt slag mot redan ekonomiskt pressade hushåll. Det belyser hur viktigt det är att planera för nödvändiga investeringar så att priserna kan fasas in och inte behöver chockhöjas, säger Lennart Derehag. 

För ytterligare upplysningar kontakta:
Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Mark har nu den dyraste kostnaden i Västra Götaland för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA) – 2 380 kronor per månad.
Twittra det här

Citat

Den som bor i Mark får betala 775 kronor mer per månad än den som bor i Skara.
Lennart Derehag, ordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg.