Jonas Nygren lämnar som förbundschef för Hyresgästföreningen

Report this content

Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har mottagit Jonas Nygrens önskemål om att lämna posten som förbundschef för Hyresgästföreningen i början av 2021.
 

 

Jonas Nygren tillträdde som förbundschef 2016. Uppdraget från styrelsen har varit att förnya, förändra och förädla Hyresgästföreningen, bland annat genom att stärka medlemsorganisationen och öka föreningens närvaro i samhällsdebatten. Målet har varit att Hyresgästföreningen ska betyda mer för fler, och bli en större och starkare medlemsorganisation, med fler medlemmar och fler aktiva.   

Jonas Nygren har genom ett starkt engagemang och driv bidragit till att stärka Hyresgästföreningen. Genom att utveckla våra arbetsmetoder, vår kultur och vårt ledarskap har Jonas bidragit till att vi idag står bättre rustade som organisation. Vi har nu en bättre förmåga att möta de utmaningar som vi kommer ställas inför, både politiskt och som Sveriges största folkrörelse. Jag vill tacka Jonas för hans insatser i Hyresgästföreningen, säger Marie Linder, förbundsordförande.
 

Det har varit en givande och spännande tid. Tillsammans med 800 kompetenta tjänstemän och 8 000 engagerade förtroendevalda har grunden lagts för att vi ska nå målet med 850 000 medlemmar år 2027. Gemensamt har vi gjort en kulturresa internt, med fokus på tydligare ledning och styrning. Vi har stärkt vår interna samverkan i syfte att använda våra resurser bättre och därmed öka medlemsvärdet. Vi har identifierat och hanterat risker mer effektivt, arbetar mer fokuserat och blivit en mer flexibel organisation. Vår snabba omställning under pandemin med initiativet Goda Grannar är ett kvitto på det, säger Jonas Nygren.

Under Coronapandemin ställde Hyresgästföreningen om stora delar av sin verksamhet. Istället för fysisk medlemsvärvning och aktiviteter i bostadsområden genomfördes en stor uppsökande insats där över 100 000 medlemmar kontaktades per telefon för att erbjudas hjälp och stöd. Behövande hyresgäster matchades sedan med frivilliga volontärer. 16 000 personer anmälde intresse för att bli volontärer och över 10 000 hyresgäster i riskgrupper har fått hjälp med allt från att handla mat till trädgårdsarbete. Det opinionsbildande arbetet har också stärkts under de senaste åren, exempelvis med genomslaget i valrörelsen 2018 och med större närvaro i sociala medier. Hyresgästföreningen har vuxit med fler experter och med större kompetens, inom bland annat stadsbyggnad, ekonomi och klimat.

Uppdraget jag fick från styrelsen är nu i slutfasen, och det är dags att lämna stafettpinnen vidare till en ny förbundsledning. Jag vill tacka alla medarbetare och förtroendevalda för gott samarbete och för de insatser som gjorts. Jag ser fram emot att fortsätta följa Hyresgästföreningens viktiga arbete, säger Jonas Nygren.

Förbundsstyrelsen har beslutat att utse Erik Elmgren som efterträdare till Jonas Nygren. Erik Elmgren har en bakgrund som förhandlingschef och kommer närmast från rollen som biträdande förbundschef i Hyresgästföreningen. Erik Elmgren tillträder i början av 2021, Jonas Nygren kvarstår som förbundschef fram till dess.


Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media