Klar förhandling: Ny hyra för Falkenbergs Bostads ABs hyresgäster

Report this content

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Falkenbergs Bostads AB, Fabo. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning med 0,75 procent från och med den 1 januari 2021.


Hyreshöjningen grundar sig främst i ökade kostnader för taxor och underhåll. Höjningen är lägre än förra årets höjning på 1,8 procent.

– I spåren av coronapandemin är det oerhört viktigt att hyresjusteringarna hålls tillbaka under 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Hyresbostäder är fortfarande en god investering med långsiktigt säker avkastning för fastighetsägare, säger Peter Olsén, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne.  

– Ett år som detta måste vi ha en klart lägre hyreshöjning än förra året. Fabo har nu slutit sig till de bolag som i förhandlingarna på ett ansvarsfullt sätt visat på insikt i de ekonomiska utmaningar som många hyresgäster står inför, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Det är 2843 lägenheter som berörs av hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:
Peter Olsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne, 010-459 17 38, peter.olsen@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyrorna för Falkenbergs Bostads ABs hyresgäster höjs med 0,75%.
Twittra det här

Citat

Fabo har nu slutit sig till de bolag som i förhandlingarna på ett ansvarsfullt sätt visat på insikt i de ekonomiska utmaningar som många hyresgäster står inför.
Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.