Klar förhandling: Ny hyra för Höörs Fastighets AB:s hyresgäster

Report this content

Förhandlingarna är nu klara mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Höörs Fastighets AB. Från och med den 1 juni 2021 höjs hyrorna med 1,2 %.

Hyreshöjningen grundar sig främst i ökade kostnader för underhåll och taxor, framförallt vattentaxan som stiger rejält mellan 2020 och 2021.

– I spåren av coronapandemin är det oerhört viktigt att hyresjusteringarna hålls tillbaka under 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Hyresbostäder är fortfarande en god investering med långsiktigt säker avkastning för fastighetsägare, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

– Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på, säger Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Cirka 500 lägenheter berörs av hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:
 Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 14 
pontus.wengsen@hyresgastforeningen.se

Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 06


Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyrorna för Höörs Fastighets AB:s hyresgäster höjs med med 1,2 procent från och med den 1 juni 2021.
Twittra det här

Citat

Vi arbetar för rimliga och rättvisa hyror och som alltid innebär förhandlingen en avvägning mellan fastighetsägarens behov och hyresgästernas intressen. Vi är glada att, i samförstånd, nu nått en uppgörelse i en förhandling som präglats av ett gott klimat där båda sidor fått komma till tals och blivit lyssnade på.
Pontus Wengsén, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.