Klar förhandling: Ny hyra för Landskronahems hyresgäster

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Landskronahem. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på totalt 1,5 procent från och med den 1 januari 2022.

– Hyreshöjningen är något högre än förra året, bland annat på grund av ökade kostnader för taxor och underhåll. Vi tycker höjningen trots det hamnar på en rimlig nivå, säger Karl-Mikael Jensen, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 

– Vi upplever att Landskronahem hanterat den årliga generella förhandlingen på ett bra och sakligt sätt. De har på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt lagt grunden för en konstruktiv miljö i förhandlingsrummet, säger Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne. 

Det är ca 2 700 lägenheter berörs av hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:
Björn Agertoft, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne,
010-459 17 05, bjorn.agertoft@hyresgastforeningen.se

Nicklas Lidholm, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne, 
010-459 17 21, nicklas.lidholm@hyresgastforeningen.se

Karl-Mikael Jensen, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne,
010-459 17 15, karl-mikael.jensen@hyresgastforeningen.se  

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bostadsbolaget Landskronahem. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning på totalt 1,5 procent från och med den 1 januari 2022.
Twittra det här

Citat

Vi upplever att Landskronahem hanterat den årliga generella förhandlingen på ett bra och sakligt sätt. De har på ett ansvarsfullt och förnuftigt sätt lagt grunden för en konstruktiv miljö i förhandlingsrummet.
Nicklas Lidholm, förhandlare Hyresgästföreningen region norra Skåne.