Klar förhandling: Ny hyra för Perstorps Bostäder ABs hyresgäster

Report this content

Hyresförhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och det allmännyttiga bolaget Perstorps Bostäder AB. Uppgörelsen innebär en hyreshöjning med 0,75 procent från och med den 1 januari 2021.


Hyreshöjningen grundar sig främst i ökade kostnader för taxor och underhåll. Höjningen är lägre än förra årets höjning på 1,78 procent.

– Med tanke på pandemin som har påverkat många ekonomiskt så har vi velat hålla nere hyreshöjningar för 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Det är därför glädjande att det kommunala bostadsbolaget i Perstorp tagit hänsyn till att det är ett speciellt år, säger Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne. 

– Ett år som detta måste vi ha en klart lägre hyreshöjning än förra året. Perstorps Bostäder AB har nu slutit sig till de bolag som tar ansvar för de ekonomiska utmaningar många hyresgäster står inför, säger Evalena Agertoft, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.  

Det är 470 lägenheter i Perstorps kommun som berörs av hyreshöjningen.

För mer information, kontakta:
Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 49, 
sofie.lindberg@hyresgastforeningen.se

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hyrorna för Perstorps Bostäder ABs hyresgäster höjs med 0,75%.
Twittra det här

Citat

Med tanke på pandemin som har påverkat många ekonomiskt så har vi velat hålla nere hyreshöjningar för 2021. Vanligt folk måste ha råd att bo kvar i sina lägenheter. Det är därför glädjande att det kommunala bostadsbolaget i Perstorp tagit hänsyn till att det är ett speciellt år.
Sofie Lindberg, förhandlare på Hyresgästföreningen region norra Skåne.