Klart med ny hyra för Jokkmokkshus hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Jokkmokkshus har träffat en överenskommelse om nya hyror som båda parter är nöjda med. Från och med den 1 april 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,82 procent.

- Jokkmokkshus är ett välskött bostadsbolag och förhandlingarna om ny hyra har förts i ett gott samtalsklimat. Enligt vår överenskommelse kompenseras bolaget för ökade taxor avseende värme, vatten och renhållning genom en rimlig hyreshöjning, säger Hyresgästföreningens förhandlare Magnus Westerlund.

Överenskommelsen gäller 577 lägenheter. I förhandlingarna yrkade Jokkmokkshus ursprungligen på en höjning med 4 procent för 2021.

För mer information:
Magnus Westerlund, förhandlare Hyresgästföreningen, 072-551 75 77

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar