Klart med ny hyra för Lulebos hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Lulebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 juli 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,85 procent. Tillkommer gör en höjning med tre kronor per kvadratmeter och år för så kallat hyresgästnära underhåll.

- Förhandlingarna har inneburit goda och konstruktiva samtal och det är glädjande att Lulebo visat på en vilja att förbättra sin kommunikation gentemot hyresgästerna. Bolaget har också tagit till sig av våra förslag på förbättringar när det gäller hyresgästernas möjligheter att komma in med synpunkter och önskemål, säger Magnus Westerlund, förhandlare.

De åtgärder för hyresgästnära underhåll som Lulebo genomför skall enligt överenskommelsen återrapporteras till Hyresgästföreningen.

I förhandlingarna yrkade Lulebo ursprungligen på en höjning med 3,1 procent.

För mer information:
Magnus Westerlund, förhandlare, 072-551 75 77

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera