Klart med ny hyra i Boden och Älvsbyn

Report this content

Hyresgästföreningen har gjort överenskommelser med Stiftelsen Bodenbo respektive Älvsbyns Fastigheter om nya hyror. I båda fallen höjs hyran för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,5 procent, för Bodenbos hyresgäster från och med den 1 juni och för Älvsbyns Fastigheters hyresgäster från och med den 1 juli.

För Bodenbos hyresgäster tillkommer 4 kronor per kvadratmeter och år och för Älvsbyns Fastigheters hyresgäster tillkommer 4,50 kronor per kvadratmeter och år för trygghets- och trivselskapande åtgärder. Dessa åtgärder kommer att redovisas för Hyresgästföreningen.

- Förhandlingarna har varit sakliga och båda bolagen har tagit hänsyn till pandemin och dess effekter på samhällsekonomin och visat återhållsamhet i hyreshöjningarna. Det är också glädjande att vi kunnat komma överens om en rimlig höjning för åtgärder för ökad trivsel och trygghet i områdena, säger Roger Enbom, förhandlare.

I förhandlingarna yrkade Bodenbo ursprungligen på en höjning med 2,26 procent och Älvsbyns Fastigheter på en höjning med 2,5 procent.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, 070-618 00 99

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media