Klart med nya hyror för Bostadens hyresgäster

Report this content

Hyresmarknadskommittén har meddelat beslut i tvisten mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga Bostaden i Umeå. Beslutet innebär en generell höjning av hyran med 1,5 procent från och med 1 april.

- Vår förhandlingsdelegation har gjort ett gediget arbete men tyvärr kunde vi inte komma överens med Bostaden. Förhandlingarna blev utdragna och fick till slut avgöras av Hyresmarknadskommittén. Det är beklagligt, hyresförhandlingar avgörs alltid bäst av parterna lokalt. Vi konstaterar dock att vi i beslutet fått gehör för vår argumentation kring Bostadens starka ekonomi, säger Hyresgästföreningens förhandlare Charlotte Lundberg Jonsson. 

Den generella hyreshöjningen fördelas ut i Bostadens poängssystem och kan variera mellan lägenheter. Bostaden har cirka 14 600 lägenheter, varav cirka 13 500 får en hyreshöjning. Resterande lägenheter är nyproducerade och får enligt en överenskommelse mellan parterna ingen höjning i år.

- Vi har givit flera konkreta förslag på åtgärder, bland annat för större inflytande för hyresgästerna. Trots att Bostaden har en stark ekonomi har de inte velat bjuda till i förhandlingarna. Bolaget avstår inte heller från den retroaktiva hyreshöjningen, vilket innebär att många hyresgäster nu måste förbereda sig på att denna läggs till hyran för juli, säger Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten.

Bostaden yrkade ursprungligen på en höjning med 2,5 procent från och med 1 april 2021.

För mer information:
Charlotte Lundberg Jonsson, förhandlare, 010-459 18 48
Kerstin Granberg Lundgren, ordförande Hyresgästföreningen Södra Västerbotten, 070-242 24 10

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera