Konsekvenserna av marknadshyror i Halmstad: 19 procent högre hyror för hyresgästerna

Report this content

Ett betänkande för utredningen om fri hyressättning är beräknat till den 31 maj. Om fri hyressättning går igenom så kommer ett nytt system med marknadshyror genomföras på bostadsmarknaden. Det kommer innebära stora konsekvenser, både för samhällsutvecklingen och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.


Den 24:e mars släpper Hyresgästföreningen i region norra Skåne marknadshyresrapporten för Halmstad kommun. Ett scenario med marknadshyror visar att hyresgästerna i Halmstad kommer att få 19 procent högre hyra och behöver lägga 5 procent mer av sin disponibla inkomst för att kunna betala hyran.

Hyresgästföreningen slår vakt om hyresgästers rättigheter och värnar om rätten till en trygg bostad och ett hem. Om ett nytt system med marknadshyror införs, är risken stor att hyresgästers rättigheter och möjligheter att kunna påverka sitt boende urholkas. 

– Införandet av marknadshyror skulle leda till stora hyresökningar, vilket såklart får konsekvenser för hyresgästers privatekonomi och möjligheter att ha ett tryggt hem, säger Merete Sundholm regionordförande för Hyresgästföreningen i norra Skåne

Hyresgästföreningen har därför undersökt närmare vilka konsekvenserna blir av att införa marknadshyra. Rapporter för nio städer runtom i landet har tagits fram, vilka samtliga lanseras under vecka 12.

Marknadshyresrapporten för Halmstad visar att hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 19 procent om marknadshyra införs. För en tvåa på 62 kvadratmeter innebär det att hyran går upp från dagens genomsnittliga hyra på 5 853 kronor i månaden till 7 070 kronor i månaden i marknadsscenariot. Lägsta marknadshyran uppskattas till 6 633 kronor i månaden i stadsdelen Öster, och den högsta marknadshyran hittar vi i Centrum på 8 147 kronor i månaden.  

Idag lägger hushåll i genomsnitt 28 procent av sin inkomst på hyra. Med marknadshyror skulle hyresgäster i Halmstad behöva lägga ytterligare 5 procent av sin disponibla inkomst på hyran, och hushållens konsumtionsutrymmen skulle minska.

Hyresgästföreningen befarar att om förslagen i utredningen om fri hyressättning i nyproduktion går igenom så kan det innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Att fri hyressättning skulle leda till fler bostäder finns inget som visar på.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror. Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare. 

– Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform, säger Merete Sundholm regionordförande för Hyresgästföreningen i norra Skåne. 
 
–Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.


För mer information:

Läs hela rapporten om marknadshyror i Halmstad: Hyresgastforeningen.se/scenarioanalys-marknadshyror-halmstad

Hyresgästföreningens arbete mot marknadshyror

Kampanjen, Säg nej till regeringens hyreschock

 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Marknadshyresrapporten för Halmstad visar att hyrorna skulle höjas med i genomsnitt 19 procent om marknadshyra införs.
Twittra det här

Citat

Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform.  
Merete Sundholm regionordförande för Hyresgästföreningen i norra Skåne.