Konsekvenserna av marknadshyror i Stockholm: 52 procent högre hyra

Report this content

Marknadshyror skulle leda till en genomsnittlig hyreshöjning på 52 procent för Stockholms hyresgäster. Det visar en rapport som företaget Ramboll gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Utredningen om fri hyressättning är beräknad vara klar till 31 maj. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen och för landets hyresgäster. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. I Stockholms stad kommer hyresgästerna i genomsnitt få 52 procent högre hyra och behöva lägga 14 procent mer av sin disponibla inkomst för att kunna betala hyran. Hyran för 2 rok, (57 kvm) i Stockholm skulle gå från 6 629 kr/mån i genomsnitt idag till 9 858 kr/mån i marknadsscenariot.

– Marknadshyror skulle innebära förödande konsekvenser för både individ och samhälle, människor skulle inte längre ha råd att bo och besittningsskyddet skulle urholkas. Samhällskostnaderna skulle bli enorma och klyftorna mellan människor skulle öka kraftigt, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm
 
Hyresgästföreningen befarar att utredningen, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Det finns heller inget som visar att ett sådant förslag skulle leda till att fler lägenheter byggs.

– Marknaden har inget intresse av att bygga mer om vinsten blir lägre. Marknaden vill ha bostadsbrist, då kan hyrorna vara skyhöga och vinsten bli så stor som möjligt. De enda som tjänar på detta är fastighetsägare, alla andra förlorar. Vårt välfärdssamhälle hotas i grunden om marknadshyror blir verklighet, det får bara inte ske, säger Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag om marknadshyror. Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare. Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform. 

– Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

 
För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tele: 070–3016150

För ytterligare information, se bilagor samt länkar nedan:

Läs hela rapporten: http://www.hyresgastforeningen.se/regioner/stockholm/innehall/marknadshyrorstockholm/

Hyresgästföreningens arbete mot marknadshyror: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/nej-till-marknadshyror/tillsammans-stoppar-vi-marknadshyror/

Kampanjen, Säg nej till regeringens hyreschock:
https://hyreschock.info/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Marknadshyror skulle leda till en genomsnittlig hyreshöjning på 52 procent för Stockholms hyresgäster. Det visar en rapport som företaget Ramboll gjort på uppdrag av Hyresgästföreningen.
Twittra det här

Citat

Marknadshyror skulle innebära förödande konsekvenser för både individ och samhälle, människor skulle inte längre ha råd att bo och besittningsskyddet skulle urholkas. Samhällskostnaderna skulle bli enorma och klyftorna mellan människor skulle öka kraftigt.
Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm