Konsekvenserna av marknadshyror i Sverige- högre hyror och sämre privatekonomi för landets hyresgäster

Report this content

Det börjar närma sig för utredningen om fri hyressättning. Ett betänkande är beräknat till den 31 maj 2021. Om ett nytt system med marknadshyror genomförs på bostadsmarknaden, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen och för landets hyresgäster i synnerhet. Det visar marknadshyresrapporter som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen. Hyresgästerna kan få räkna med hyreshöjningar upp till 50 procent och som konsekvens behöva lägga upp till 14 procent mer än av sin disponibla inkomst på hyran.


 

Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Marknadshyror kommer att leda till höga hyror, vilket får konsekvenser för hyresgästers privatekonomi och möjligheter att få ett tryggt hem. Det har vi undersökt närmare med hjälp av konsultbolaget Ramboll. Resultaten visar att marknadshyror skulle leda till kraftiga hyreshöjningar i samtliga undersökta kommuner, med ett fåtal undantag:

De högsta hyreshöjningarna skulle ske i Stockholm och Göteborg, som båda har stadsdelar där hyran skulle höjas med över 50 procent. Men även i Luleå skulle marknadshyror i genomsnitt medföra en hyreshöjning på 43 procent för en genomsnittslägenhet på två rum och kök, 34 procent i Uppsala, och 31 procent i Linköping. Hyresgästerna skulle därtill behöva lägga mellan14 till 5 procent mer av sin disponibla inkomst på hyran.

Hyresgästföreningen befarar att utredningen, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Det finns heller inget som visar att ett sådant förslag skulle leda till att fler lägenheter byggs.

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror.

Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare.

Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform.  Det blir högre hyror, ökad otrygghet och minskat inflytande för landets hyresgäster.

Rätten att bo kvar är viktig, men för att hyresgästen ska ha ett verkligt skydd krävs också att hyresvärden inte kan bestämma hyran ensidigt. Då blir ju besittningsskyddet utan betydelse. Besittningsskydd och regler som begränsar hyresvärdens möjlighet att bestämma hyran ensidigt är två sidor av samma mynt, säger Linder.

För mer information:

Marknadshyresrapporter: https://www.hyresgastforeningen.se/marknadshyresrapporter2021/
För mer information om Hyresgästföreningens arbete mot marknadshyror: https://www.hyresgastforeningen.se/var-politik/nej-till-marknadshyror/tillsammans-stoppar-vi-marknadshyror/
För mer information om kampanjen, Säg nej till regeringens hyreschock: https://hyreschock.info/


Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi vill inte se en samhällsutveckling där landets hyresgäster kommer att tvingas in i en situation där de endast kommer att ha råd med hyra, då deras inkomst alltmer äts upp av ökade boendekostnader. Därför är vi emot marknadshyror och kommer att ta fajten tillsammans med landets hyresgäster. Hyresgäster ska också ha rätt till en fast punkt i livet, ett hem
Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen