Konsekvenserna av marknadshyror i Uddevalla: 26 procent i högre hyror

Report this content

I Uddevalla kommer hyresgästerna att få 26 procent högre hyra och behöva lägga sju procent mer av sin disponibla inkomst för att kunna betala hyran om ett system med marknadshyror införs. Det visar en marknadshyresrapport som konsultföretaget Ramboll har tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen.

Ett betänkande för utredningen om fri hyressättning i nyproduktion är beräknat till den 31 maj. Om det blir ett första steg för att införa ett system med marknadshyror, vilket fri hyressättning innebär, kommer det att innebära stora konsekvenser både för samhällsutvecklingen och för landets hyresgäster.

– Marknadshyror är ett hot mot hyresgästers rättigheter och möjligheter till ett tryggt hem. Högre hyror gör det även svårare för många människor att kunna få råd till en bostad. När andra fokuserar på ett politiskt spel mellan riksdagspartier vill vi med rapporten lyfta fram fakta som visar att marknadshyror får konsekvenser, säger Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Hyresgästföreningen slår vakt om hyresgästers rättigheter och värnar rätten till en trygg bostad och hem. Om ett nytt system med marknadshyror kommer att införas är risken stor för att hyresgästers rättigheter och möjligheter för att kunna påverka sitt boende urholkas. Dessutom kommer marknadshyror leda till höga hyror, vilket får konsekvenser för hyresgästers privatekonomi och möjligheter att få ett tryggt hem. Därför har vi undersökt detta närmare med hjälp av konsultbolaget Ramboll. Marknadshyresrapporten för Uddevalla visar att:

  • Hyrorna i genomsnitt ökar med 26 procent
  • Högst höjning i östra Uddevalla, med i genomsnitt 41 procent
  • Lägst höjning i norra Uddevalla, med i genomsnitt sex procent
  • I genomsnitt får hushållen lägga sju procent mer av sitt konsumtionsutrymme på hyran

Hyresgästföreningen befarar att utredningen, om förslagen går igenom, skulle kunna innebära att dörren öppnas för marknadshyror även för befintliga lägenheter på sikt. Det skulle medföra ett system där hyresvärden ensidigt bestämmer hyrorna och att hyresgäster prisas ut från sina boenden. Det finns heller inget som visar att ett sådant förslag skulle leda till att fler lägenheter byggs.

– Marknadshyror kan innebära att hyresgästen har rätt att bo kvar men i praktiken inte har de ekonomiska möjligheterna. Då blir besittningsskyddet utan betydelse. Därmed kan ett sådant system leda till att hyresgästers nuvarande rätt att påverka sitt boende begränsas, säger Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg

Det är politiker i riksdagen som kommer att behöva ta ställning till ett eventuellt förslag på marknadshyror.

Men, det är viktigt att komma ihåg att politiska förslag innebär faktiska konsekvenser för landets invånare.

Marknadshyror innebär att allvarligt försämra hyresgästernas möjligheter till inflytande över sitt boende och sin boendekostnad, med följden att hyresrätten blir en mindre trygg och attraktiv upplåtelseform. 

Kontakt:

För ytterligare kommentarer från företrädare
Lennart Derehag, regionordförande BohusÄlvsborg-Skaraborg
0702-65 81 95

För frågor om rapporten
Magnus Ejerhed, bostadspolitisk analytiker
010-459 14 12

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I Uddevalla kommer hyresgästerna att få 26 procent högre hyra och behöva lägga sju procent mer av sin disponibla inkomst för att kunna betala hyran om ett system med marknadshyror införs.
Twittra det här

Citat

Marknadshyror kan innebära att hyresgästen har rätt att bo kvar men i praktiken inte har de ekonomiska möjligheterna. Då blir besittningsskyddet utan betydelse. Därmed kan ett sådant system leda till att hyresgästers nuvarande rätt att påverka sitt boende begränsas.
Lennart Derehag, regionordförande för Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg