Krokom toppar listan över nöjda hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att länets nöjdaste hyresgäster finns i Krokoms kommun följt av Härjedalen och Östersund. Minst nöjda är hyresgästerna i Åre kommun.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att vi toppar listan. Det är en bekräftelse på vårt målmedvetna arbete med att skapa en trygg och god boendemiljö för invånarna i Krokoms kommun, säger Linus Ekqvist, vd Krokomsbostäder. Samtidigt får vi inte slå oss till ro och vara nöjda utan fortsatt fokusera på att utvecklas och förbättra våra resultat.

Ett tydligt samband finns mellan nöjdhet och frågor som gäller reparationer och underhåll samt information och bemötande från hyresvärden. I båda dessa fall är nöjdheten relativt sett god. Vad gäller inflytandefrågorna däremot, så är nöjdheten betydligt lägre.

- Hyresgästernas återkoppling kan nu fungera som en slags hjälp till självhjälp för många bostadsbolag och nu är det upp till bolagen att förvalta den gåvan. Genom att föra en dialog med sina hyresgäster kring inflytandefrågorna skulle många bostadsbolag kunna förbättra den generella nöjdheten, för bolagets och hyresgästernas bästa, säger Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen Norrland.

Enkäten är Sveriges största bland hyresgäster och har skickats ut per e-post och post till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. I de fyra nordligaste länen har totalt cirka 30 000 utskick gjorts och nästan 8000 svar har kommit in. Undersökningen är representativ för såväl Hyresgästföreningens medlemmar som för hyresgäster i allmänhet.

Undersökningen i sin helhet presenteras inom kort på www.dinvärd.se

Bilaga 1.
Topplistor över länets kommuner enligt nöjd hyresgäst index, NHI

För mer information:
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen region Norrland, 072-559 91 29

 

Bilaga 1. Topplistor enligt nöjd hyresgäst index, NHI

De tillfrågade i hyresgästundersökningen fick lämna sina svar på en sjugradig skala, från ”inte alls nöjd” till ”i högsta grad nöjd”. Vid en omräkning blir ”inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” värt 100 poäng. Därefter räknas ett genomsnittsvärde ut på en skala från 0-100.
 

Mest nöjda, totalt Minst nöjda, totalt
Kommun NHI Kommun NHI
1. Krokom 56 1. Åre 43
2. Härjedalen 54 2. Berg 44
3. Östersund 54 3. Bräcke 49
Mest nöjda, hyresvärdens info och bemötande Minst nöjda, hyresvärdens info och bemötande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Strömsund 64 1. Åre 43
2. Härjedalen 58 2. Berg 48
3. Krokom 57 3. Bräcke 53
Mest nöjda, reparationer och underhåll Minst nöjda, reparationer och underhåll
Kommun NHI Kommun NHI
1. Krokom 64 1. Åre 46
2. Strömsund 63 2. Berg 48
3. Härjedalen 63 3. Bräcke 52
Mest nöjda, inflytande Minst nöjda, inflytande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Östersund 40 1. Berg 25
2. Strömsund 39 2. Bräcke 31
3. Härjedalen 33 3. Krokom 31
Mest nöjda, tvättstugan Minst nöjda, tvättstugan
Kommun NHI Kommun NHI
1. Bräcke 60 1. Berg 38
2. Krokom 58 2. Åre 50
3. Strömsund 57 3. Härjedalen 53
Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar