Låga betyg för inflytande när hyresgäster betygsätter sina hyresvärdar

Report this content

Hyresgäster hos de allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborgsregionen blir allt mindre nöjda med sitt boende. Samtidigt är de generellt sett mer nöjda än hyresgäster som bor hos privata värdar. När det gäller hyresgästers möjlighet till inflytande över boende- och närmiljön får både kommunala och privata värdar genomgående låga betyg.

Hyresgästföreningen i region Västra Sverige har under 2021 genomfört en stor medlemsundersökning för att ta reda hur nöjda hyresgästerna hos de största allmännyttiga och privata hyresvärdarna är med sitt boende. Enkäten har genomförts av företaget Enkätfabriken och har besvarats av drygt 10 500 hyresgäster i 13 västsvenska kommuner. Motsvarande undersökningar gjordes även 2016 och 2019.

– Vi är mycket nöjda med gensvaret från våra medlemmar. Vi har nu ett gediget material att arbeta utifrån när vi ska bedöma kvaliteten på förvaltningen, hyran satt i relation till boendet och hur nöjda hyresgästerna är med boendet i sin helhet i olika områden och för olika hyresvärdar i hela regionen, säger Nils Thylén, analytiker på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Resultatet visar precis som i tidigare undersökningar att hyresgäster hos de allmännyttiga värdarna är något mer nöjda med sitt boende än de som bor hos privatvärdar. Speciellt tydligt är det för hyresvärdarna Eksta, Partillebo och Tjörns Bostad som genomgående får högre betyg i varenda frågekategori. I undersökningen får de 16 allmännyttorna ett genomsnittligt NHI-värde på 60 medan de privata hyresvärdarna hamnar på ett genomsnittsvärde på 57. 2019 var motsvarande värden var 61 respektive 57, 2016 var motsvarande värden 64 respektive 56.

– Det hade varit positivt om det minskade glappet mellan allmännyttiga och privata värdar som vi sett de senaste fem åren berodde på att de privata värdarna höjt sina betyg. Nu är det tyvärr bara delvis så, det minskade glappet jämfört med tidigare undersökningar beror i stället på att allmännyttorna har försämrat sig, säger Nils Thylén.

Skillnaderna i nöjdhet varierar också stort mellan de olika hyresvärdarna. Bland allmännyttorna ligger Eksta Bostads AB i Kungsbacka i topp med ett genomsnittsvärde på 68. De fyra stora allmännyttorna i Göteborg – Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon – placerar sig alla på den nedre halvan på listan. Lägst betyg av alla får Gårdstensbostäder med 54. Värt att notera i årets enkät är att endast 2 av 16 allmännyttiga bolag förbättrar sitt resultat jämfört med 2019.

Störst glapp mellan topp och botten finns bland de privata värdarna. KAB Fastigheter och SGS Studentbostäder har nöjdast hyresgäster med ett genomsnittsvärde på 64 medan Victoria Park och Västerstaden hamnar i botten av listan med 41 respektive 42.

– Den pandemi vi har bakom oss kan kanske till viss del förklara negativa resultat men det är tråkigt att se att Västerstaden och Victoria Park inte bara fortsätter ligga i botten utan dessutom faller rejält i resultat från tidigare år. Som del av Hembla är Victoria Park en av Sveriges största fastighetsägare och vi förväntar oss betydligt bättre resultat än vad vi återigen ser, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Västra Sverioge.

Undersökningen visar också att såväl allmännyttiga som privata värdar genomgående får anmärkningsvärt låga betyg när det gäller hyresgäster möjligheter till inflytande. En klar majoritet av alla som svarat uppger att de bara är delvis eller inte alls nöjda med sitt inflytande över den egna lägenheten och den gemensamma boendemiljön.

– Skillnaden i nöjdhet mellan privata och allmännyttiga värdar återkommer. Ett antagande man skulle kunna göra, kopplat till den rapport om bolagens ekonomi som vi nyss släppt, är att det har koppling till att privata lägger mindre resurser på sina fastigheter och tar ut högre vinster än allmännyttiga företag gör, och det blir på bekostnad av hur nöjda hyresgästerna är, säger Carl-Johan Bergström.

Fakta om NHI
Nöjdheten bland hyresgästerna mäts genom ett Nöjd Hyresgäst Index (NHI) på en index-skala från 0–100, som grundar sig i hur man upplever boendet i sin helhet i förhållande till hyresnivån, samt fastighetens och lägenhetens skick och vardagliga förvaltningen.
Nöjdheten har totalt sett inte förändrats jämfört med vår senaste undersökning från 2019. Då som nu är det genomsnittliga NHI-värdet 58.

På www.dinvard.se kan du hitta mer detaljerad information om enskilda områden, hyresvärdar och fastigheter

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Hyresgästföreningen region Västra Sveriges pressnummer: 010459 24 00
Mejl: kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media