Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 17 mars

Nivån på årets hyresöverenskommelser är de lägsta på tio år. Det är inte förvånade och en naturlig följd av det goda ekonomiska läget i fastighetsbranschen.

- För hyresgästerna är det goda nyheter att förhandlingsöverenskommelserna ligger på så pass rimliga nivåer, säger Erik Elmgren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har inför årets förhandlingar noga analyserat den svenska samhällsekonomin men även genomfört en riksomfattande kartläggning av bostadsbolagens ekonomi. Förmodligen har det aldrig varit lönsammare att äga och förvalta fastigheter än nu. Avkastningen är rekordhög, räntorna rekordlåga och vinsterna har aldrig varit större.

Samma bild ger IPD fastighetsindex och Svenska Bostadsfonden. Nyligen presenterade IPD Svenskt Fastighetsindex nya siffror för avkastningen på fastigheter för 2015. Den visar rekordhöga nivåer för bostadsfastigheter, 14,7 procent. Stockholm ligger därmed topp 4 i världen vad gäller avkastning på fastigheter. Endast Dublin, San Fransisco och London ligger högre. Värdestegringen beräknar IPD till 8,8 procent, vilket är den högsta sedan 2007. Under 2014 uppgick totalavkastningen till 7,6 procent. 

- Den förhållandevis låga nivån på årets hyresöverenskommelser bekräftar vår bild av läget. Det är dags för landets hyresgäster att få ta del av de synnerligen goda ekonomiska förutsättningarna, säger Erik Elmgren.

- Vi har särskilt fokuserat på förvaltningskvalitet i våra diskussioner med fastighetsägarna, det finns stora variationer mellan bolagen enligt undersökningar vi har gjort. Hur fastighetsägaren sköter om sitt hus är något som hyresgäster genom alla år satt ett väldigt högt värde på och den vardagliga förvaltningen utgör en viktig del i många hyresgästers upplevda trygghet och trivsel.

-Sveriges tre miljoner hyresgäster betalar mer än 110 miljarder kronor i hyra varje år. Två procents hyreshöjning urholkar hyresgästernas köpkraft med drygt två miljarder kronor. Att hyresutvecklingen hålls på rimliga nivåer har därför stor samhällsekonomisk betydelse, säger Erik Elmgren.

Så här ser sammanställningen ut av de yrkanden och överenskommelser som gjorts fram till 17 mars:

Allmännyttiga
Antal företag med yrkande 216
Antal lägenheter med yrkande 604 475
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,93%
Antal företag med överenskommen hyra 220
Antal lgh med överenskommen hyra 614 894
Vägd hyresförändring för dessa 0,60%
Tvister 32
Privata
Antal företag med yrkande 30 003
Antal lägenheter med yrkande 300 773
Vägt yrkande för dessa lägenheter 1,91%
Antal företag med överenskommen hyra 186
Antal lgh med överenskommen hyra 206 149
Vägd hyresförändring för dessa 0,68%

Mer information: Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen 070-623 02 15

Taggar:

Prenumerera

Media

Media