LKAB Fastigheter har Norrbottens nöjdaste hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att LKAB Fastigheter har Norrbottens nöjdaste hyresgäster. Allmännyttiga Kirunabostäder hamnar däremot betydligt längre ner på listan.

- Vi är naturligtvis jätteglada och stolta över det betyg vi fått från våra hyresgäster. Med en god dialog i vardagen hjälper hyresgästerna oss att ständigt bli bättre. Vår personal jobbar nära hyresgästerna och tillsammans har vi skapat en relation och ett förtroende som också är en stor hjälp i de pågående samhällsomvandlingarna. Det känns roligt att möta utmaningarna vi har, med detta kvitto på att vi är på rätt väg. Stort tack till alla hyresgäster som deltagit i enkäten från oss på LKAB Fastigheter, säger Siv Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

De tillfrågade i hyresgästundersökningen fick lämna sina svar på en sjugradig skala, från ”inte alls nöjd” till ”i högsta grad nöjd”. Vid en omräkning blir ”inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” värt 100 poäng. Därefter räknas ett genomsnittsvärde ut på en skala från 0-100, nöjd hyresgäst index eller NHI. LKAB Fastigheter hamnade i topp, på 67 poäng.

- Hyresgästerna gav LKAB Fastigheter bäst betyg av alla privata hyresvärdar i Norrland. Detta är glädjande, inte minst eftersom bolaget är en sådan viktig aktör i den samhällsomvandling som pågår i Malmfälten. Vi hoppas och önskar att fler bolag arbetar med att utveckla dialogen med hyresgästerna, både för bolagens och hyresgästernas bästa, säger Hyresgästföreningens förhandlare Magnus Westerlund.

Allmännyttiga Kirunabostäder fick betydligt sämre resultat i undersökningen och hamnade sist i listan över allmännyttiga bostadsbolag.

Enkäten är Sveriges största bland hyresgäster och har skickats ut per e-post och post till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. I de fyra nordligaste länen har totalt nästan 8000 svar har kommit in. Undersökningen är representativ för såväl Hyresgästföreningens medlemmar som för hyresgäster i allmänhet.

Undersökningen i sin helhet presenteras inom kort på
www.dinvärd.se

Bilaga:
Grafik över de fem högst rankade privata bolagen samt fem lägst rankade allmännyttiga bolagen.

För mer information:
Magnus Westerlund, förhandlare, 072-551 75 77
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef, 072-559 91 29

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar