LKFs hyresgäster får höjd hyra

Hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och LKF har avslutats. Resultatet innebär en hyreshöjning på i genomsnitt 1,95 procent från 1 februari 2022.

Detta betyder att hyresjusteringen varierar mellan olika fastigheter, från 0 %-2,14 % beroende på vilken fastighet du bor i.

– Vi bedömer höjningen som rimlig med hänsyn till den förväntade kostnadsutvecklingen. Vi är nöjda med att vi tillsammans med LKF har förhandlat fram den här nivån, säger Per Lundquist, tf förhandlingschef på Hyresgästföreningen.

För mer information:

Per Lundquist, tf förhandlingschef 
070-471 43 13

per.lundquist@hyresgastforeningen.se

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media