Lönsamma år för bostadsföretagen

Report this content

Fastighetsbolagen kan se tillbaka på fyra goda år ekonomiskt. Det visar Hyresgästföreningen region Västra Sveriges rapport som granskat bostadsföretagens utveckling. Både driftnettot och överskottsgraden har stadigt ökat.

Det är ett 30-tal fastighetsbolag, både privata och allmännyttiga bolag under perioden 2016–2019, som har undersökts i rapporten. Trenden är att förvaltningskostnaderna har ökat, det har varit större avskrivningar men också ökade hyresintäkter som möjliggjort ökade driftnetton och en växande överskottsgrad över tid. Sammantaget innebär det att bolagens kan se tillbaka på flera lönsamma år.

–  Kostnaden för att förvalta fastigheterna har ökat, men det har även hyresintäkterna. De vi kommer fram till är att de senaste årens hyreshöjningar mer än väl kompenserat företagen för kostnadsutvecklingen, säger Mohidin Abukar, förhandlare och rapportförfattare på Hyresgästförening Västra Sverige.

Osäkerheten om den fortsatta utvecklingen i spåren av coronapandemin är fortsatt stor och nedgången i ekonomin drabbar både hyresgäster och fastighetsägare. Stigande arbetslöshet och lägre disponibla inkomster urholkar hyresgästernas ekonomi, vilket på sikt kan leda till högre risk för att lägenheter står tomma eftersom hyresgäster inte kan betala hyran. Företagen möter även en högre osäkerhet i fråga om finansieringsmöjligheter.

– Förutsättningarna kan skilja sig mellan enskilda bolag. Men det samlade intrycket är ändå att bostadsbolagen har ett bra utgångsläge för att hantera krisen och har flera lönsamma år som de kan se tillbaka på, säger Jenny Juthstrand, analytiker och rapportförfattare på Hyresgästföreningen region Västra Sverige

Det har varit en stabilt hög efterfrågan på hyresbostäder, ett långvarigt lågränteläge, en stabil hyresutveckling och samtidigt allt högre fastighetsvärden.

– Det här är en bra rapport som vi kommer ha stor nytta av i kommande förhandlingar om hyresnivån eftersom den konkret visar på de ekonomiska förutsättningarna för bolagen, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef på Hyresgästföreningen region Västra Sverige.

Även andra undersökningar kommer fram till liknande slutsats.  Ett exempel är finansbolaget MSCI som varje år samlar in data från merparten av de stora fastighetsägarna i Sverige. Deras bostadsindex slår fast att bostadsfastigheter är det segment inom fastighetsbranshen som har haft högst avkastning över längre tid.

Vill du veta mer om rapporten är du välkommen att kontakta:

Region Västra Sveriges pressnummer på 010 - 459 24 00
kommunikation.vast@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media