Lycksele toppar listan över nöjda hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att länets nöjdaste hyresgäster finns i Lycksele kommun följt av Åsele och Vilhelmina. Minst nöjda är hyresgästerna i Norsjö kommun.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

Ett tydligt samband finns mellan nöjdhet och frågor som gäller reparationer och underhåll samt information och bemötande från hyresvärden. I båda dessa fall är nöjdheten relativt sett god. Vad gäller inflytandefrågorna däremot, så är nöjdheten betydligt lägre.

- Hyresgästernas återkoppling kan nu fungera som en slags hjälp till självhjälp för många bostadsbolag och nu är det upp till bolagen att förvalta den gåvan. Genom att föra en dialog med sina hyresgäster kring inflytandefrågorna skulle många bostadsbolag kunna förbättra den generella nöjdheten, för bolagets och hyresgästernas bästa, säger Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen Norrland.

- Men va roligt! Vi uppskattar verkligen att våra hyresgäster tar sig tid och svarar på såna här enkäter. Det är viktigt med allas synpunkter som bidrar till att göra Lycksele Bostäder ännu bättre. Men nöjdhet är också en färskvara som man måste jobba med hela tiden för att hålla uppe, säger Lycksele Bostäders vd Carina Hellström Edvinson till tidningen Hem & Hyra.

Enkäten är Sveriges största bland hyresgäster och har skickats ut per e-post och post till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. I de fyra nordligaste länen har totalt nästan 8000 svar har kommit in. Undersökningen är representativ för såväl Hyresgästföreningens medlemmar som för hyresgäster i allmänhet.

Undersökningen i sin helhet presenteras inom kort på www.dinvärd.se

Bilaga 1.
Topplistor över länets kommuner enligt nöjd hyresgäst index, NHI

För mer information:
Elisabeth Ennefors, kommunikationschef Hyresgästföreningen region Norrland, 072-559 91 29

 

Bilaga 1. Topplistor enligt nöjd hyresgäst index, NHI

De tillfrågade i hyresgästundersökningen fick lämna sina svar på en sjugradig skala, från ”inte alls nöjd” till ”i högsta grad nöjd”. Vid en omräkning blir ”inte alls nöjd” värt noll poäng och ”i högsta grad nöjd” värt 100 poäng. Därefter räknas ett genomsnittsvärde ut på en skala från 0-100.
 

Mest nöjda, totalt Minst nöjda, totalt
Kommun NHI Kommun NHI
1. Lycksele 65 1. Norsjö 48
2. Åsele 64 2. Vindeln 49
3. Vilhelmina 63 3. Nordmaling 52
Mest nöjda, hyresvärdens info och bemötande Minst nöjda, hyresvärdens info och bemötande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Vilhelmina 73 1. Vännäs 46
2. Åsele 72 2. Norsjö 52
3. Lycksele 68 3. Storuman 55
Mest nöjda, reparationer och underhåll Minst nöjda, reparationer och underhåll
Kommun NHI Kommun NHI
1. Vilhelmina 72 1. Nordmaling 50
2. Lycksele 71 2. Vindeln 50
3. Malå 68 3. Norsjö 51
Mest nöjda, inflytande Minst nöjda, inflytande
Kommun NHI Kommun NHI
1. Åsele 53 1. Vindeln 26
2. Lycksele 51 2. Malå 31
3. Storuman 47 3. Nordmaling 32
Mest nöjda, tvättstugan Minst nöjda, tvättstugan
Kommun NHI Kommun NHI
1. Storuman 76 1. Vindeln 45
2. Vilhelmina 68 2. Nordmaling 56
3. Lycksele 65 3. Umeå 56
Region Norrland

Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar