Lycksele toppar listan över nöjda hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen har genomfört en undersökning bland sina medlemmar i Norrland och ställt frågor om deras boende. Enkäten har besvarats av medlemmar boende i såväl allmännyttan som hos privata bostadsbolag och visar att länets nöjdaste hyresgäster finns i Lycksele kommun följt av Skellefteå och Umeå. Minst nöjda är hyresgästerna i Vindelns kommun.

Syftet med undersökningen är att skapa goda förutsättningar att bedöma kvaliteten på bostadsbolagens förvaltning av sina fastigheter och att se hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd.

Ett tydligt samband finns mellan nöjdhet och frågor som gäller reparationer och underhåll. Vad gäller inflytandefrågorna däremot, så är nöjdheten betydligt lägre.

- Det är tydligt att många bostadsbolag skulle kunna förbättra den generella nöjdheten genom att föra en bättre dialog med sina hyresgäster kring inflytandefrågorna. För bostadsbolagens och hyresgästernas bästa hoppas jag att många värdar nu tar till sig av den här återkopplingen från sina hyresgäster, säger Marie Hjorth, förhandlingschef Hyresgästföreningen Norrland.
 

Mest nöjd Minst nöjd
Kommun NHI Kommun NHI
1. Lycksele 63 1. Vindeln 47
2. Skellefteå 61 2. Dorotea 48
3. Umeå 61 3. Nordmaling 48

Enkäten är Sveriges största bland hyresgäster och har skickats ut per e-post och post till alla medlemmar boende i fastigheter med förhandlingsordning. I de fyra nordligaste länen har totalt cirka 30 000 utskick gjorts och nästan 8000 svar har kommit in. Undersökningen är representativ för såväl Hyresgästföreningens medlemmar som för hyresgäster i allmänhet.

Undersökningen i sin helhet finns på www.dinvärd.se


För mer information:
Marie Hjorth, förhandlingschef Hyresgästföreningen region Norrland, 070-339 18 35

 

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: