Majoritet vill se ett investeringsstöd och att staten agerar för att kommunerna ska ta fram fler bostäder

Report this content

När Hyresgästföreningen i sin nya rapport Hyresgästerna 2022 ber över 4 100 svarande ta ställning till olika påståenden kopplade till Hyresgästföreningens reformagenda visar det sig att många tycker att investeringsstödet för nybyggnation borde återinföras. Undersökningen visar också att stödet för marknadshyror är mycket lågt.

En majoritet av alla som tar ställning är för statligt stöd för nybyggnation. Bland hyresgäster är stödet som störst: 55 procent tycker att ett statligt stöd för nybyggnation bör finnas.

– Det var fel att ta bort investeringsstödet. Vår undersökning visar att en majoritet av befolkningen backar upp stödet. När bostadsbristen är ett så stort problem är det en dålig idé att ta bort ett verktyg som faktiskt fungerade. Vi tycker förstås politiken så snart som möjligt behöver återinföra investeringsstödet. Det finns det brett folkligt stöd för, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen.

De som äger sin bostad är mindre positiva till ett statligt stöd. 37 procent av småhusägarna är för stödet medan 21 procent är emot.

Även stödet för att staten ska agera för att kommunerna ska planera för fler bostäder är starkt. Bland hyresgäster är stödet som störst, 53 procent håller med. Inom bostadsrätten håller varannan med i påståendet och 44 procent av småhusägarna. Störst negativ grupp är småhusägare där 14 procent anger att de inte håller med.

– Siffrorna visar att det är unga vuxna och vi hyresgäster som drabbas hårdast av bostadsbristen. Det finns en frustration över att det inte finns bostäder. Då vill man ha ett starkare tryck från staten på kommunerna, så att de faktiskt tar sitt ansvar. Kommunerna måste bygga fler bostäder som folk har råd att bo i och staten måste ge rätt ekonomiska förutsättningar för det, säger Ola Palmgren valledare, Hyresgästföreningen.

Marknadshyror är impopulära inom alla undersökta grupper. Bland hyresgäster säger 81 procent nej till marknadshyror. Utav de som är mest positiva är det boende i bostadsrätt. Endast 15 procent av dem tycker att det vore bra att införa. 67 procent säger att det inte skulle vara bra. Även inom de olika partierna är motståndet mot marknadshyror stort. (Se graf.)

Marknadshyror var en dålig idé. Inte bara för att det inte löser några problem utan också för att ingen vill ha det, säger Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen.

Om Hyresgästerna 2022:
Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor. Läs mer om undersökningen här.

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation, livsvillkor och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Målet med undersökningen har varit att ta fram bättre faktaunderlag än vad som funnits tidigare för att beskriva hur svenskarna bor och vad de har för åsikter om bostadspolitik. Särskilt fokus ligger på att belysa hyresgästernas verklighet och livsvillkor.
Twittra det här

Citat

Det var fel att ta bort investeringsstödet. Vår undersökning visar att en majoritet av befolkningen backar upp stödet. När bostadsbristen är ett så stort problem är det en dålig idé att ta bort ett verktyg som faktiskt fungerade. Vi tycker förstås politiken så snart som möjligt behöver återinföra investeringsstödet. Det finns det brett folkligt stöd för.
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen