Många hushåll får hyran klar till nyår

Nästan en halv miljon av Sveriges hyresgäster har nu fått sin hyra förhandlad inför 2018. Antalet överenskommelser är ovanligt många för december, liknande nivåer har inte noterats sedan 2006. Den genomsnittliga hyreshöjningen är 0,76 % för hyresgäster i allmännyttan och 0,95 % för dem som bor hos en privat hyresvärd.

-Det är glädjande att så många överenskommelser redan är klara eftersom det gör att fler hyresgäster får snabbt besked, slipper oroa sig och kan planera sin ekonomi, säger Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen nationellt.

Även i region Västra Sverige vet många hyresgäster vad hyreshöjningen för 2018 kommer bli. Det gäller de nyss offentliggjorda överenskommelserna med Balder och Botrygg på 0,7 % respektive 0,8 % i snitt, men också

Förbo (0,7 % i snitt), Stiftelsen Kungälvsbostäder (0,8% i snitt), Stenungsundshem (0,65 % i snitt), AB Alebyggen (0,8 % i snitt), Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (0,68 % i snitt) samt Tjörns Bostads AB (0,8% i snitt).

- Överenskommelserna som finns ger en rimlig hyreshöjning för både hyresgäster och fastighetsägare. De förklarar också nivån på det bud vi lämnat till Framtidenkoncernen gällande 2018 års höjning och det omöjliga i att komma överens med en motpart som kräver ungefär fyra gånger mer än både lokala och nationella överenskommelser för 2018, kommenterar Carl-Johan Bergström, förhandlingschef för Hyresgästföreningen Region västra Sverige.

Hyresnivåerna har även betydelse för samhällsekonomin. Tillsammans betalar hyresgästerna i Sverige 115 miljarder varje år och för varje procent som hyran höjs minskar köpkraften med 1 miljard.

- Det är pengar som sannolikt skulle göra större nytta om de gick till andra delar av ekonomin än till enbart fastighetsägare, som under senare år har gjort rekordvinster, säger Erik Elmgren.

För mer information:

Carl-Johan Bergström, förhandlingschef för Hyresgästföreningen Region västra Sverige,  0705-258349.

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt