Många hyresgäster i Västsverige känner oro för privatekonomin och hyran

Just nu förlorar många människor sina jobb, får svårigheter att betala sin hyra och som konsekvens tvingas till desperata utvägar som att köpa mat på kredit. I Västsverige uppger 7 av 10 hyresgäster att de känner en oro för att klara sin privatekonomi. 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster och känner oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin. Det visar en färsk undersökning från Enkätfabriken, på uppdrag av Hyresgästföreningen.

– Jag är mycket oroad över den allvarliga utveckling som undersökningen visar på men också över den mängd samtal vi får från oroade hyresgäster. De berättar att det är svårt att klara av sin vardag just nu och de vet inte hur länge till de kommer att ha råd att betala sin hyra. Denna ekonomiska kris kräver politiska lösningar, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen har lyckats påverka politiken. Tidigare under våren kunde vi glädjas åt en förstärkning av bostadsbidragen. Utöver det har A-kassan förstärks för att fler ska kunna bli berättigade. Men det räcker inte. 

– Politiker måste göra sin del för att sätta in lösningar. Hyresgästföreningen har tagit initiativ till ett trettonpunktsprogram. Vi vill se en hyresfond där hyresgäster som på grund av inkomstbortfall kan vända sig för att få hjälp med att betala hyran, hyresrabatter, höjda och tillgängliggjorda bostadsbidrag och ett stopp för alla vräkningar, säger Linder.

I Västsverige visar undersökningen visar att:

  • 7 av 10 hyresgäster uppger att de känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

Enligt Hyresgästföreningen finns det en låg kännedom hos allmänheten om gällande rättigheter och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Organisationen efterfrågar nu politiska lösningar.

– Jag vädjar därför till landets hyresvärdar att vara proaktiva i denna svåra tid, att prata med sina hyresgäster och erbjud de hjälp. Annars riskerar vi en utslagning av en ny grupp människor och ett ökat tryck på våra samhällsfunktioner. Som resurserna ser ut nu kommer ett sådant tryck bli svårt att ta hand om, säger Marie Linder.

 

För mer information:

Undersökningen om hyresgästers situation under Coronatider:
https://www.hyresgastforeningen.se/coronarapporten/

Vårt trettonpunktsprogram för hyresgäster i och med Coronapandemin:
https://www.hyresgastforeningen.se/aktuellt/nyheter/sa-klarar-vi-krisen/

Om samtal till rådgivningen:
Hyresgästföreningen får in cirka 150-250 samtal per vecka och där många av samtalen kommer från oroade hyresgäster som blivit permitterade eller står inför uppsägning i och med Coronapandemin. Antalen samtal har i stort hållit i sig sedan pandemin och permitteringarna började.

Vad kan hyresgäster göra och vad rekommenderar Hyresgästföreningen?
En hyresgäst som råkar ut för inkomstbortfall bör starta en dialog med sin hyresvärd, förklara situationen och be om en avbetalningsplan.
Hyresgästföreningen hjälper så klart sina medlemmar med detta och är det så att en hyresgäst inte får gehör hos sin hyresvärd så kan vi starta ett ärende för att stötta upp dialogen med hyresvärden.

Kontakt: Nationell pressjour
Telefon: 010-459 10 70
Mejl: press@hyresgastforeningen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media