Marks Bostads AB vill höja hyrorna med 3,22 procent

Report this content

Kommunala Marks Bostad kallar till förhandling om nästa års hyror och vill få igenom en höjning med 3,22 procent. Något som Hyresgästföreningen inte är beredda att acceptera.

Den 13 december drar förhandlingen ingång mellan kommunägda Marks Bostad AB och Hyresgästföreningen. Bostadsbolaget har aviserat att man vill höja hyrorna med 3,22 procent från årsskiftet. Motparten Hyresgästföreningen ser behov av återhållsamhet och menar att kravet inte motiveras av bolagets ekonomiska utveckling.

– Marks Bostad har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna, säger Ludvig Möller som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

– Utvecklingen under 2020 visar att bostadsbolagens eko­nomiska förutsättningar generellt inte har påverkats negativt av Coronapandemin. Samtidigt har pandemin haft stor påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen och hyresgästernas privatekonomiska förhållanden.

Marks Bostads krav innebär att hyran för en normaltvåa i skulle stiga med 173 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Ludvig Möller, förhandlare
010-459 14 17

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Marks Bostad har aviserat att man vill höja hyrorna med 3,22 procent från årsskiftet.
Twittra det här

Citat

– Marks Bostad har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
Ludvig Möller som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation