Mimer har avbrutit förhandlingarna med Hyresgästföreningen

Mimer har avbrutit förhandlingen och begärt medling hos Hyresmarknadskommittén. Inledningsvis ville Mimer höja hyrorna med 2,7 procent men reviderade sitt yrkande till 2,3 procent. Det är långt ifrån de 0,5 procent som Hyresgästföreningen gav som motbud.

- Det är synd att vi även i år inte kan komma överens, men vi tror och hoppas på ett medlingsförslag som ligger närmare vårt, säger Carina Gustavsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Mimer.

-  Överenskommelser med andra stora fastighetsbolag i Västerås har gjorts på en rimligare nivå med hänsyn till rådande pandemi. Det kommunalägda fastighetsbolaget Mimer skulle mycket väl kunna hantera en något lägre vinst när många av deras hyresgäster drabbas hårt ekonomiskt av pandemins konsekvenser, säger Carina Gustavsson. 

Om Hyresmarknadskommittén inte kan enas kring ett medlingsförslag, eller om Mimer eller Hyresgästföreningen förkastar det, får kommittén fatta ett beslut om nästa års hyror.

Kontakt
Jimmy Rödlund, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 070-652 65 05

Carina Gustavsson, ordförande Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Mimer
Telefon: 010- 4591336

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt

Prenumerera

Media

Media