Missförstånd ger felaktiga hyresnivåer

Mimers hyresgäster i Kvarteret Josef i Västerås har länge levt med vetskapen att deras hus och lägenheter står inför en stor upprustning. Under vintern förhandlade Hyresgästföreningen hyrorna för Kvarteret Josef med Mimer och skrev på en överenskommelse för de nya hyrorna efter renoveringen. Hyresgästföreningen anser dock att överenskommelsen kom till på felaktiga grunder och bygger på ett missförstånd mellan Mimer och Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen meddelade Mimer omedelbart efter förhandling att man ville ha en omförhandling på korrekta grunder och har fortsatt att arbeta för det under våren.

- Dessvärre har Mimer inte lyssnat på våra argument. Det här är olyckligt inte bara för Kvarteret Josefs hyresgäster utan även för Västerås i stort eftersom att det här kan komma att påverka hyresnivåerna i hela staden, säger Hyresgästföreningens tf verksamhetschef Katharina Arvidsson

Enligt lagen ska de nya hyrorna ligga på samma nivå som andra förhandlade hyror på orten, för jämförbara lägenheter. Problemet med överenskommelsen är att den bygger på ett felaktigt jämförelsematerial. Mimer valde att jämföra sig med en privatvärd med bland de högsta hyrorna i Västerås, vilket de rent juridiskt kan göra men inte är helt korrekt enligt vårt sätt att se det. Därför vill Hyresgästföreningen riva upp överenskommelsen.

Då Mimer, trots Hyresgästföreningens påtryckningar, vägrar att omförhandla kommande hyror återstår möjligheten för hyresgäster att få hyran prövad i Hyresnämnden. Hyresgästföreningen hjälper till och företräder de hyresgäster som så vill i Hyresnämnden och driver talan för en mer rimlig hyresnivå. Det kostar ingenting för hyresgästernas del och kräver ingen närvaro vid prövningen om hyresgästen själv inte vill närvara. Det krävs dock en personlig kontakt då prövningen i Hyresnämnden sker på individuellt plan.

- Hyresgästföreningen fortsätter att föra samtal med Mimers ledning för att försöka övertyga dem om det olämpliga i att allmännyttan är hyresdrivande och har de högsta hyrorna i Västerås, det kan inte vara syftet för Mimer, avslutar Katharina Arvidsson.

Kontakt:

Johan Kretz, förhandlare, Hyresgästföreningen, telefon: 070-6001448

Katharina Arvidsson, tf Verksamhetschef, Hyresgästföreningen, telefon: 072-2247757

Taggar:

Om oss

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna.Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakt