Munkedals Bostäder vill höja hyrorna från årsskiftet

Report this content

Kommunägda Munkedals Bostäder AB vill höja hyrorna för sina 535 hyresgäster med upp till 3,4 procent från den 1 januari 2022. Det framgår av en förhandlingsframställan till Hyresgästföreningen.

Snart drar förhandlingen ingång mellan Munkedals Bostäder AB (Munkbo) och Hyresgästföreningen. Det kommunala bostadsbolaget vill få igenom en differentierad hyreshöjning där hyran för fastigheterna Krokstads-Sandåker 1:84, Krokstads-Hede 1:100-104, Krokstads-Hede 1:33-97 och Foss 13:82,8 höjs med 3,4 procent och övriga hyror med 2,8 procent. Motparten Hyresgästföreningen ser behov av återhållsamhet och menar att kravet inte motiveras av bolagets ekonomiska utveckling.

– Munkbo har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna, säger Murat Solmaz som leder Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

– Utvecklingen under 2020 visar att bostadsbolagens eko­nomiska förutsättningar generellt inte har påverkats negativt av Coronapandemin. Samtidigt har pandemin haft stor påverkan på den samhällsekonomiska utvecklingen och hyresgästernas privatekonomiska förhållanden.

Munkbos krav innebär att hyran för en normaltvåa skulle stiga runt 160 kronor och i de specificerade områdena runt 195 kronor.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Murat Solmaz, förhandlare
010-459 14 41

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Munkbo vill höja hyrorna med upp till 3,4 procent.
Twittra det här

Citat

Munkbo har historiskt fått täckning för drifts- och kapitalkostnader i de årliga hyresförhandlingarna. Nu ska vi granska bolagets bud mer i detalj för att formulera ett motbud och försöka nå en bra uppgörelse för hyresgästerna.
Murat Solmaz, förhandlare på Hyresgästföreningen