Nedskräpningsavgift juridiskt tveksam

Report this content

Det är högst tveksamt om en hyresvärd kan ta ut nedskräpningsavgifter av sina hyresgäster, utan att ge dem möjlighet att bestrida avgiften. Det menar Hyresgästföreningen med anledning av bostadsbolaget Poseidons agerande i Hjällbo i Göteborg.

För att komma tillrätta med höga kostnader för sophantering i bostadsområdet Hjällbo använder sig bostadsbolaget Poseidon sedan en tid av ett avgiftssystem, där hyresgäster som blir påkomna med att slarva med sina sopor krävs på en fast nedskräpningsavgift.

Poseidon hänvisar i sin kommunikation med hyresgästerna till miljöbalken och lagen om nedskräpning, där det anges att polisen kan utfärda böter på plats för nedskräpning som är mindre allvarlig. Polisens böter för denna förseelse är på 800 kronor. Poseidons nedskräpningsavgift är exakt densamma, det vill säga 800 kronor.

Det är inte olagligt att skicka ut sådana här fakturor eller avgifter, men det som gör det tveksamt är att Poseidon ger sken av att nedskräpningsavgiften är en slags böter som inte kan bestridas.

Böter är en brottspåföljd, det vill säga ett straff, som innebär att någon som dömts för ett brott ska betala en summa pengar. Böter kan utfärdas av polis och domstol men inte av fastighetsägare.

I ett uppmärksammat fall nyligen krävdes en hyresgäst på just 800 kronor för en plastpåse med arbetskläder och taxilegitimation som av misstag glömts kvar utanför ett förråd. Ellinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen, tycker att det uppmärksammade fallet tydligt visar att en hyresgäst måste ha möjligheten att bestrida en faktura om den anser att den är felaktig.

- Jag vill till att börja med vara tydlig med att jag tycker det är bra att hyresvärdar försöker komma tillrätta med nedskräpningen. Hyresgäster bör också ta sitt ansvar och har enligt hyreslagen en skyldighet att beakta ordning och reda i lägenheten och fastigheten. Har en hyresgäst medvetet skräpat ned kanske inte heller 800 kronor är en oskälig summa, säger hon.

- Men 800 kronor för att ha glömt kvar en påse med arbetskläder anser jag är ett högst oskäligt krav, och jag är mycket tveksam till om Poseidons förfarande med nedskräpningavgifter skulle hålla för en juridisk prövning.

Ellinor Rapp menar att en fastighetsägare istället bör kräva en nedskräpande hyresgäst på ett skadestånd, där de extra kostnader som uppkommit tydligt anges. Det ger en hyresgäst som anser sig oskyldig möjligheten att bestrida fakturan, och Poseidon måste i sin tur bevisa att det är just den hyresgästen som skräpat ned.

- Jag anser att information till hyresgäster om hur de ska slänga sitt avfall på rätt sätt är en bättre metod för att komma tillrätta med sopslarvproblemen. Det handlar om att sopsortera på rätt sätt och inte skräpa ned eftersom det i slutändan blir hyresgästerna som tillsammans får betala för de ökade sophanteringskostnaderna, säger hon.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media