Nej till marknadshyror – ja till en trygg bostad för alla

Report this content

Uttalande från Hyresgästföreningen region Stockholms fullmäktige, 24 april, 2021

Trots en världsomfattande pandemi och den högsta arbetslösheten sedan nittiotalet kan Januariavtalets förslag om marknadshyror snart bli verklighet. Samhällsutmaningarna ökar och hushållens privatekonomi tänjs till sin spets. Men ändå ligger fortfarande förslaget om att införa marknadshyror kvar. Det är fullständigt tondövt när det behövs bostäder som vanligt folk har råd att efterfråga och en aktiv social bostadspolitik är de politiska reformer som efterfrågas.

Vi på Hyresgästföreningen märker av människors oro. Vi får många samtal från människor som undrar om de kommer kunna bo kvar i sina hem. Först ut att drabbas av en illa fungerande bostadspolitik är grupper med otrygg ställning på bostadsmarknaden, som unga, äldre, låginkomsttagare och nyanlända. Men i dag drabbas fler, som inte hittar bostad efter skilsmässan eller som flyttar till jobb och studier.

Att höja redan höga nyproduktionshyror till marknadshyror löser inte problemen på bostadsmarknaden. Förslagen slår hårt mot unga som behöver en bostad, människor som separerar, folk som behöver flytta till ny ort för jobb och äldre som behöver flytta till modernare bostäder.

Redan i dag har majoriteten av hyreshushållen inte råd med en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvm, utifrån förutsättningen att de inte borde behöva lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. Det visar statistik från SCB. Trots det måste hyrorna bli ännu högre, enligt regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige behöver verkningsfulla reformer som ökar produktionen av bostäder till mer rimliga kostnader. Vad vi inte behöver är marknadshyror med ett försämrat konsumentskydd som konsekvens för landets hyresgäster.

Vi kan inte tolka detta som annat än oförståelse mot vanliga människors boendesituation och ekonomi. Därför säger Hyresgästföreningen region Stockholm nej till marknadshyror och istället ja till en politik som vill ta sig an den riktiga utmaningen på bostadsmarknaden- att lösa bostadsbristen.

Sverige behöver en bostadspolitik som möter hela landets förutsättningar och utmaningar. Vi behöver en bostadspolitik som har idéer om hur den ekonomiska ojämlikheten ska minska. Målet måste vara att alla barn ska ha rätt ska ha rätt till ett tryggt hem, utan trångboddhet och med bra lekmiljöer i närmiljön.  

Hyresgästföreningen vill se ett samlat grepp om bostadsbeskattningen, där hyrt och ägt boende ges rättvisa villkor. Vi vill också se en ny kommunal byggbonus, förmånliga statliga bygglån och förstärkta bostadsbidrag och hyresgarantier. Vi behöver en politik för fler bostäder, inte högre hyror.

Om drygt ett år är det val. Hyresgästföreningen ser fram emot en valrörelse utan extrema politiska förslag som varken folket och väljare vill ha. Vi representerar en folkrörelse med tre miljoner boende. Vi vill kunna ha kvar våra hem och vi vill att nästa generation hyresgäster får en framtid där rätten till ett hem blir verklighet. Vi hoppas på en valrörelse där tre miljoner människors trygghet inte är till salu för regeringsmakten.


Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen

Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen region Stockholm

Beatrice Eriksson, ordförande för Hyresgästföreningen Norrmalm
 

Peter Hudd, ordförande för Hyresgästföreningen Kungsholmen

Mats Clauson, ordförande för Hyresgästföreningen Östermalm

Jan Ejme, ordförande för Hyresgästföreningen Södermalm

Kicki Glasberg, ordförande för Hyresgästföreningen Bromma Ekerö

Eva Lagerwall, ordförande för Hyresgästföreningen Vällingby

Per Jansson, ordförande för Hyresgästföreningen Brännkyrka Hägersten

Ola Palmgren, ordförande för Hyresgästföreningen Skärholmen

Heljä Järvinen, ordförande för Hyresgästföreningen Järva

Katarina Kalavainen, ordförande för Hyresgästföreningen Syd-Ost

Inga-Lill Eklöf, ordförande för Hyresgästföreningen Botkyrka Salem

Pia Steen Bergholtz, ordförande för Hyresgästföreningen Haninge

Daniel Lundin, ordförande för Hyresgästföreningen Järfälla

Christian Karlsson, ordförande för Hyresgästföreningen Lidingö

Hans Törnqvist, ordförande för Hyresgästföreningen Sigtuna

Susanne Sjöblom, ordförande för Hyresgästföreningen Nacka Värmdö

Jonas Carlsson, ordförande för Hyresgästföreningen Nynäshamn

Sissel Ferm, ordförande för Hyresgästföreningen Södertälje Nykvarn

Carina Halfvards, ordförande för Hyresgästföreningen Upplands Väsby

Britt-Marie Löfdahl, ordförande för Hyresgästföreningen Solna

Susanne Edberg, ordföranden för Hyresgästföreningen Huddinge

Tina Norrström, ordförande för Hyresgästföreningen Tyresö

Tomas Axelsson, ordförande för Hyresgästföreningen Sollentuna

Anders Gustafson, ordförande för Hyresgästföreningen Sundbyberg

Vello Köks, ordförande för Hyresgästföreningen Nordost

Bengt Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen Upplands-Bro

 

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tele: 070–3016150

Taggar:

Prenumerera