Nils Holgersson-rapporten 2016: Svalöv har nu högst taxor och avgifter i Skåne

Priserna för el, värme, avfall och vatten har i snitt höjts med fyra procent det senaste året och skillnaderna mellan kommunerna fortsätter att öka. Priserna är högst i mindre kommuner. Dyraste kommunen i Skåne är Svalöv som är hela 30 procent dyrare än Höganäs.

Prisutvecklingen för el, värme, avfall och vatten varierar rejält mellan kommunerna. Svalövborna betalar mest i Skåne, medan Höganäsborna betalar minst. Det visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, som kartlägger avgifter och taxor för en typlägenhet om 67 kvm, i landets samtliga kommuner.

– Det är bekymmersamt att priserna fortsätter att öka betydligt mer än den allmänna prisutvecklingen i samhället. Det rör sig ofta om verksamheter med bristande konkurrens där konsumenternas ställning är svag med liten möjlighet att påverka priserna, säger Petra Lundh, bostadspolitiskt ansvarig på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

Under de 21 år som Nils Holgersson-rapporten genomförts har avgifter och taxor stigit med tre gånger så mycket som konsumentprisindex. I år är den genomsnittliga höjningen fyra procent, samtidigt som övriga priser i samhället har stått still. Ökningen beror till största delen på kraftigt ökande elhandelspris. Svalöv är tillsammans med Höganäs den kommun i länet där taxorna procentuellt har ökat som mest sedan förra året.

Att skillnaderna mellan kommunernas taxor totalt sett är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i tättbebyggda kommuner.

– Det är ändå orimligt att kostnaden varierar upp till 5 796 kronor per år beroende på vilken kommun i Skåne lägenheten ligger i. Det är en skillnad som också blir allt större, säger Åsa Thun, ordförande i Hyresgästföreningen Landskrona, Eslöv (innefattar även Svalöv).

Rang län Rang riket Kommun Månadskostnad
i kronor 2015
Månadskostnad 
i kronor 2016
Procentuell förändring (KPI 0,3 %)
Billigast: 1 14 Höganäs 1 500 1 587 6%
2 20 Helsingborg 1 569 1 621 3%
3 43 Staffanstorp 1 632 1 697 4%
Dyrast:
31 237 Eslöv 1 964 2 031 3%
32 245 Östra Göinge 1 965 2 046 4%
33 254 Svalöv 1 955 2 070 6%

I tabellen rangordnas kommunerna i Skåne län utifrån taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten på årsbasis för 2016 för en vanlig trerumslägenhet. Alla uppgifter är inkl. moms.

Fler intressanta siffror:

  • Snittpriset i riket är 1869 kr/mån (inkl. moms)
  • Snittpriset i Skåne län är 1734 kr/mån (inkl. moms)

Om undersökningen:
Sedan 1996 har Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna, varje år gett ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan olika kommuner gällande avfall, vatten och avlopp, el och fjärrvärme.

Rapporten finns i sin helhet här: nilsholgersson.nu

Presskontakter:
Petra Lundh, Hyresgästföreningen region norra Skåne: 070-630 74 60

För mer information om rapporten, kontakta:
Roland Jonsson, ordförande för Nils Holgersson-gruppen: 072-740 89 60
Thomas Folkesson, EKAN-gruppen: 070-556 02 58

Taggar:

Prenumerera

Media

Media