Nu är Skövdebostäders hyror för nästa år färdigförhandlade

Kommunägda Skövdebostäder AB och Hyresgästföreningen har tecknat ett avtal om nya hyror som börjar gälla vid årsskiftet. Avtalet berör 4 497 hushåll som antingen får en hyreshöjning på 1,6, 1,8 eller 3 procent, beroende på vilken fastighet man bor i.

I början på november kallade Skövdebostäder Hyresgästföreningen till förhandling för att komma överens om nivån på 2022 års hyror. Bostadsbolaget ville få igenom en höjning på 3,5 procent och hänvisade till ökade kostnader, bland annat för kommunala taxor och avgifter.

En viktig del av förhandlingen var diskussionen om Skövdebostäders planer för service och underhåll. Till slut kunde parterna enas och överenskommelsen innebär att bostadsbolagets hyresintäkter stiger med 2,14 procent. För hyresgästerna varierar höjningen beroende på var man bor. I fastigheter med varmhyra blir höjningen antingen 1,8 eller 3 procent. Bor man i en fastighet med kallhyra blir höjningen 1,6 procent. Förhandlingen omfattade även hyran för garage som höjs med 40 kronor.

– Uppgörelsen ger Skövdebostäder bra förutsättningar att klara kostnadsökningarna och samtidigt utveckla fastigheterna och bostadsområdena vilket är positivt för hyresgästerna, konstaterar Pär Sundén, som ledde Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Uppgörelsen innebär att parterna vill rätta till obalanser som ofta uppstår med tiden. Hyrorna ska bli så rättvisa som möjligt och bättre stämma överens med verkligheten och de kvalitéer som hyresgästerna värderar i sitt boende, till exempel standard, service och läge.

– Vi har konstaterat att hyrorna spretar och att hyresgäster inte betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa är därför är det positivt att arbetet mot obalanser nu har inletts, förklarar Pär Sundén.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Pär Sundén, förhandlare
010-459 14 44

Region BohusÄlvsborg-Skaraborg
Regional pressjour BÄSK
010-459 14 27
press.regionbask@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Skövdebostäder höjer hyrorna för 4 497 hushåll som antingen får en hyreshöjning på 1,6, 1,8 eller 3 procent, beroende på vilken fastighet man bor i.
Twittra det här

Citat

Vi har konstaterat att hyrorna spretar och att hyresgäster inte betalar lika hyra för likvärdiga lägenheter. Det är viktigt att hyror upplevs som rättvisa är därför är det positivt att arbetet mot obalanser nu har inletts.
Pär Sundén, förhandlare på Hyresgästföreningen