Ny hyra för Östersundshems hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Östersundshem har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 mars 2020 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med 0,98 procent, plus 0,35 procent som avser utökade satsningar på arbetet med boinflytande samt ökade underhållsinsatser.

- Det är glädjande att vi nu lyckats komma överens om en rimlig hyreshöjning, utan Hyresmarknadskommitténs inblandning. Hyresförhandlingar avgörs bäst av parterna lokalt, säger Hasse Dahl, förhandlare.

I förhandlingarna yrkade Östersundshem ursprungligen på en höjning med 1,90 procent.

För mer information:
Hasse Dahl, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar