Ny hyra för Övikshems hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Övikshem har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 april 2021 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med 1,7 procent.

Parterna kunde först inte enas om en rimlig hyresnivå för 2021 och valde därför att vända sig till Hyresmarknadskommittén, som är ett gemensamt tvistelösningsorgan. Efter Hyresmarknadskommitténs utslag träffades en överenskommelse mellan parterna.

- Utifrån förutsättningarna är det glädjande att vi nu lyckats komma överens, även om överenskommelsen är högre än vi hoppats på. Hyresförhandlingar avgörs alltid bäst av parterna lokalt, säger Hyresgästföreningens förhandlare Henrik From.

Överenskommelsen innebär ingen retroaktiv hyreshöjning. Eftersom hyresavierna för april redan skickats ut till hyresgästerna blir det dock en månad retroaktivt på hyran i maj.

För en trea på 70 kvadratmeter och en månadshyra på 6500 kronor i månaden, skulle den yrkade höjningen innebära cirka 110 kronor i månaden i ökade boendekostnader.

Överenskommelsen gäller 3372 lägenheter. I förhandlingarna yrkade Övikshem ursprungligen på en höjning med 3,3 procent.

Bilaga:
Bifogad bild får användas fritt.

För mer information:
Henrik From, förhandlare, 070-359 18 45

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar