Ny hyra för Pitebos hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Pitebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Hyrorna höjs för berörda hyresgäster med i genomsnitt 0,88 procent. Tillkommer gör en höjning med 6 kronor per kvadratmeter och år för så kallat hyresgästnära underhåll. Höjningen gäller från och med 1 maj. 

Sidoavtalet om hyresgästnära underhåll innebär bland annat att bostadsbolaget ska ta fram en åtgärdsplan, baserad på hyresgästernas återkoppling i form av bomöten, hyresgästenkäter, felanmälningar etc.

- Det är mycket bra att vi som hyresgäster har möjlighet att påverka vilka underhållsåtgärder som ska genomföras. Det känns också tryggt att bolaget på sin hemsida redovisar vad som är planerat för just mitt område, säger Karin Lagerlöf, som ingår i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation.

Överenskommelsen gäller 4070 lägenheter. I förhandlingarna yrkade Pitebo ursprungligen på en höjning med 3,8 procent.

- Våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationen har gjort ett bra jobb. Samtalen med bolaget har varit konstruktiva och därigenom har vi nu kunnat komma överens. I förhandlingarna har Pitebo dessutom visat att man tar ansvar, genom att fokusera på förbättrad kommunikation och bättre inflytande för sina hyresgäster, säger Hyresgästföreningens förhandlare Johannah Malmin.

Höjningen gäller från och med 1 maj.

För mer information:
Johannah Malmin, förhandlare, 076-798 08 64

Region Norrland
Regional pressjour Norrland
010-459 18 00
press.norrland@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera