Ny hyressättningsmodell lanseras i Vellinge

Report this content

Hyresgästföreningen och Vellingebostäder har tillsammans arbetat fram en hyressättningsmodell, Vellingemodellen, vilken träder i kraft den 1 januari 2022.  Syftet är att skapa en mer rättvis hyressättning som baseras på lägenheternas och fastigheternas standard och läge.

Den här typen av hyressättningsmodeller finns redan på flera orter i Skåne, bland annat i Trelleborg, Malmö, Helsingborg och Lund och avspeglar vad hyresgäster i allmänhet tycker ska påverka hyran. För Vellingebostäders hyresgäster kommer det nya sättet att beräkna hyran innebära en omfördelning av hyrorna idag. I vissa fall blir hyran lägre i andra fall högre.

- Den stora vinsten med modellen ligger i att vi med hjälp av den får en rättvisare hyressättning utifrån de faktorer som hyresgästerna tycker är viktiga. Men också för att det minskar risken för hyrestvister säger Anders Sjögren, förhandlingschef på Hyresgästföreningen i södra Skåne.

Vid den årliga generella hyresförhandlingen mellan Hyresgästföreningen och Vellingebostäder nådde parterna en överenskommelse med en hyreshöjning på 1,95 procent från 1 jan 2022.

- Vi är nöjda med årets förhandlingsresultat som ger en rimlig hyreshöjning. Och vi är riktigt glada och stolta över att ha lyckats arbeta fram en ny hyressättningsmodell tillsammans med Vellingebostäder. Den ser vi fram emot att kunna luta oss mot vid framtida förhandlingar, säger Anders Sjögren.

För mer information:
Anders Sjögren, 010-459 23 59

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
0104592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media