Ny rapport: 24 procent högre hyra med marknadshyror i Helsingborg

Analysföretaget Ramböll har på Hyresgästföreningens uppdrag räknat på vad hyresnivåerna i Helsingborg skulle bli i ett scenario med fri hyressättning på marknaden. Resultatet är tydligt – hyresnivåerna skulle öka med i genomsnitt 24 procentDen direkta följden blir att hushållen i snitt förlorar cirka 6 procent av den summa de har att röra sig med varje månad.

– Med den här rapporten kommer nödvändig kunskap som jag hoppas att politiker och opinionsbildare tar till sig. En återkommande uppfattning bland förespråkarna för marknadshyror har varit att det skulle medföra hyresjusteringar som begränsades till innerstadsområden. Detta antagande punkteras av Rambölls undersökning. Med marknadshyror blir det också hyreshöjningar utanför innerstaden, säger Merete Sundholm, ordförande i Hyresgästföreningen region norra Skåne.

För en genomsnittslägenhet på 59 kvadratmeter och 2 rum och kök är hyran i dag 5 400 kronor i Helsingborgs kommun. Vid marknadshyra skulle hyran i stället vara 6 800 kronor. I rapporten redovisas resultat för Helsingborgs olika stadsdelar.

– Hyrorna skulle bli som högst i Centrum och Tågaborg där dessa skulle vara 8 700 kronor respektive 8 400 kronor. Marknadshyrorna skulle bli lägst i Dalhem där de skulle vara mellan 5 700 kronor från dagens 4 800 kronor för genomsnittslägenheten, säger Rasmus Korsvall, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne.

I dag förhandlas hyran mellan parterna på hyresmarknaden. Hyran ska vara lika för lika lägenhet och den ska bygga på bruksvärdet, det vill säga den standard och kvalitet som finns i lägenheten, fastigheten och i området.

– Bruksvärdesmodellen är både långsiktig och förutsägbar, därtill politiskt stabil och verkligheten har visat att den fungerar i såväl låg- som högkonjunktur under stora påfrestningar. Dessutom ger denna modell stabila vinster åt företagen samtidigt som hyresgästerna får trygghet och inflytande, säger Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom.

Dagens hyresnivåer och uppskattad ökning vid marknadshyra, månadshyra, 2 rum och kök på 59 kvm (genomsnittslägenhet i Helsingborg).

Rapporten i sin helhet finns bifogad.

För mer information:
Martin Hofverberg, Hyresgästföreningens chefsekonom: 010-459 11 57
Rasmus Korsvall, regionchef på Hyresgästföreningen region norra Skåne: 010-459 17 47

Taggar: