Ny rapport från Hyresgästföreningen: 11 750 unga är ofrivilliga mambos i Malmö och Lund

Report this content

Idag släpper Hyresgästföreningen i södra Skåne sin rapport Unga vuxnas boende i Malmö/Lund 2021. Rapporten visar att antalet unga med eget boende ökar. Men trots den positiva trenden är antalet mambos – ofrivilligt hemmaboende – fortsatt högt i Malmö och Lund. Hela 11 750 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Rapporten visar även på utsatthet för unga på bostadsmarknaden, sex procent uppger att de någon gång blivit utsatta för trakasserier av en hyresvärd vid bostadssökande. Hyresgästföreningen kräver nu krafttag från politiskt håll.

–  Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att så många unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att nästan 12 000 unga inte kan börja sitt vuxenliv, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Årets rapport pekar alltså på att andelen unga vuxna som är ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Hyresgästföreningens rapport visar också för första gången omfattningen av diskriminering och trakasserier som unga möts av på bostadsmarknaden. Hela 6 procent har någon gång upplevt trakasserier eller diskriminering när de sökt bostad.

– Ingen ska behöva vara med om att erbjudas ett hyreskontrakt i utbyte mot sex eller att inte få ett kontrakt för att en har ”fel” efternamn. Det är helt oacceptabelt. Att unga utnyttjas och trakasseras såhär är ett resultat av bostadsbristen som gör att man hamnar i en extremt utsatt position i jakten på en bostad, säger Ola Palmgren, talesperson för ungas boende.

Trots det ser Hyresgästföreningen flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten – som ökat mer än befolkningen varje år sedan 2018.

– Det har byggts mycket i både Malmö och Lund de senaste åren, bland annat med hjälp av investeringsstödet. För oss i södra Skåne innebär det att färre unga vuxna är hemmaboende och färre bor under osäkra boendeformer. Det vi ser är att det går att bygga bort bostadsbristen. Men vi ser även i rapporten att unga vuxna i Malmö och Lund har högre genomsnittliga bostadskostnader än övriga storstadsregioner och vi måste satsa på att få ner hyrorna för nybyggda lägenheter, säger Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne.

Hyresgästföreningen lyfter tre åtgärder för att förstärka positiva trender samt sänka trösklarna för unga in på bostadsmarknaden:

  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid
  • Stärk bostadsbidraget
  • Utveckla dagens investeringsstöd.

•••


Om rapporten
Sedan 1997 har Hyresgästföreningen skrivit rapporten ”Unga vuxnas boende”. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Malmö/Lund. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid.

Läs och ladda ner rapporterna här: https://www.hyresgastforeningen.se/faktabanken/rapporter/unga-vuxnas-boende-2021/

Årets rapport visar att:

23 procent av unga vuxna i Malmö/Lund bor hemma hos sina föräldrar.
Hyresgästföreningen ser flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten – som ökat mer än befolkningen varje år sedan 2018.

84 procent av dessa är ofrivilligt hemmaboende: 11 750 personer.
Men andelen ofrivilligt hemmaboende är fortfarande historiskt hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Resultatet är ett uppskjutet vuxenliv och begränsade möjligheter för unga att forma sina egna liv.

Mer än var tredje ung vuxen i Malmö och Lund tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden.
Det är tydligt att även om många unga har en fungerande bostadssituation i nuläget, är framtiden oviss: 37 procent av de unga vuxna i Malmö/Lund tvekar inför att bilda familj och 35 procent tvekar inför att flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekonomin, när rörligheten på arbetsmarknaden hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser.

6 procent har upplevt trakasserier eller diskriminering
Denna undersökning visar för första gången omfattningen av diskriminering och trakasserier som unga möts av på bostadsmarknaden.

Region Södra Skåne
Regional pressjour Södra Skåne
010-4592300
press.sodraskane@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

–  Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att så många unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att nästan 12 000 unga inte kan börja sitt vuxenliv.
Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen södra Skåne