Ny rapport från Hyresgästföreningen: 200 000 unga är ofrivilliga mambos

Report this content

Idag släpper Hyresgästföreningen sin rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2021. Rapporten visar att antalet unga med eget boende ökar. Men trots den positiva trenden är antalet mambos – ofrivilligt hemmaboende – skyhögt. Hela 200 000 unga bor kvar hemma fast de inte vill. Rapporten visar även på utsatthet för unga på bostadsmarknaden, hela sju procent uppger att de någon gång blivit utsatta för trakasserier av en hyresvärd. Hyresgästföreningen kräver nu krafttag från politiskt håll. 

Hyresgästföreningens rapport visar för första gången omfattningen av diskriminering och trakasserier som unga möts av på bostadsmarknaden. Hela sju procent har någon gång upplevt trakasserier eller diskriminering när de sökt bostad. 

– Ingen ska behöva vara med om att erbjudas ett hyreskontrakt i utbyte mot sex eller att inte få ett kontrakt för att en har ”fel” efternamn. Att unga utnyttjas och trakasseras är ett resultat av bostadsbristen som gör att man hamnar i en extremt utsatt position i jakten på en bostad. Det är helt oacceptabelt, säger Ola Palmgren, talesperson för ungas boende, Hyresgästföreningen. 

Årets rapport pekar på att andelen unga vuxna som är ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet.  

Trots det ser Hyresgästföreningen ser flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten – som ökat mer än befolkningen varje år sedan 2018. 

–  Det är positivt att utvecklingen går åt rätt håll. Men det är helt orimligt att nästan 200 000 unga tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att 200 000 unga inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv, säger Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen. 

Hyresgästföreningen lyfter tre åtgärder för att förstärka den positiva trenden samt öka tryggheten för unga: 

  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. Det måste gå att prioritera unga vuxna i bostadskön som saknar ett eget tryggt boende.  

  • Stärk bostadsbidraget. För att minska risken att bli återbetalningsskyldig bör det exempelvis bli möjligt att söka bostadsbidrag och få det utbetalt per månad för den period den sökande önskar. 

  • Utveckla dagens investeringsstöd. Detta för att möjliggöra ökat byggande av lägenheter som unga faktiskt har råd med. 

Om rapporten 
Sedan 1997 har Hyresgästföreningen skrivit rapporten Unga vuxnas boende. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo i Sverige. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. Det finns även regionala rapporter för Stockholm, Malmö, Göteborg, Växjö och Blekinge.

Årets rapport visar att: 

24 procent av unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar.  
Hyresgästföreningen ser flera positiva nyheter i årets undersökning. Andelen unga vuxna med eget boende har ökat, ett resultat som främst drivs av att färre unga bor kvar i föräldrahemmet, men också att färre bor inneboende hos andra. Detta skulle kunna återspegla den högre byggtakten – som ökat mer än befolkningen varje år sedan 2018. 

84 procent av dessa är ofrivilligt hemmaboende: 199 700 personer. 
Men andelen ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Resultatet är ett uppskjutet vuxenliv och begränsade möjligheter för unga att forma sina egna liv.  

Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden 
Det är tydligt att även om många unga har en fungerande bostadssituation i nuläget, är framtiden oviss: mer än var tredje ung tvekar inför att bilda familj eller flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekono­min, när rörligheten på arbetsmarkna­den hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser. 

Sju procent har upplevt trakasserier eller diskriminering 
Denna undersökning visar för första gången omfattningen av diskriminering och trakasserier som unga möts av på bostadsmarknaden. 

Nationell pressjour
010-459 10 70
press@hyresgastforeningen.se

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar: