Ny rapport från Hyresgästföreningen: unga är ofrivilliga mambos i Stockholmsregionen

Report this content

Idag släpper Hyresgästföreningen region Stockholm sin rapport Unga vuxnas boende i Stockholm 2021. Rapporten visar att hela 63 130 unga vuxna bor kvar hemma fast de inte vill. Rapporten visar även att 47 procent av regionens unga vuxna har fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner. Hyresgästföreningen kräver nu krafttag från politiskt håll. 

–  Det är helt orimligt att över 63 000 unga vuxna i Stockholmsregionen tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att unga vuxna inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv, säger Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm.

Årets rapport pekar alltså på att andelen unga vuxna som är ofrivilligt hemmaboende fortfarande är historiskt hög. Denna utveckling drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet.

Hyresgästföreningens nationella rapport för Unga vuxnas boende 2021 visar också för första gången omfattningen av diskriminering och trakasserier som unga möts av på bostadsmarknaden.

– Ingen ska behöva vara med om att erbjudas ett hyreskontrakt i utbyte mot sex eller att inte få ett kontrakt för att en har ”fel” efternamn. Det är helt oacceptabelt. Att unga utnyttjas och trakasseras så här är ett resultat av bostadsbristen som gör att man hamnar i en extremt utsatt position i jakten på en bostad, säger Ola Palmgren, talesperson för ungas boende, Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen region Stockholm menar att det måste till ett ökat bostadsbyggande, där hyresrätten prioriteras, och som unga vuxna kan efterfråga. Det måste byggas även i lågkonjunktur där staten och kommunerna tar sitt ansvar. Detta kan bland annat göras genom att kommunerna tillgängliggör mer mark och är aktiva i markanvisningarna. Det som byggs ska ha rimliga framtida boendekostnader, detta görs genom att kommunerna ställer tydliga krav på byggaktörerna. Framförallt så bör kommunerna ha och använda sina allmännyttiga bostadsbolag på ett hållbart sätt, för att bidra till alla människors rätt till ett tryggt och hållbart hem.

Hyresgästföreningen lyfter också tre nationella åtgärder för att förstärka positiva trender samt sänka trösklarna för unga in på bostadsmarknaden:

  • Bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid
  • Stärk bostadsbidraget
  • Utveckla dagens investeringsstöd
     

Om rapporten:

Sedan 1997 har Hyresgästföreningen tagit fram rapporten ”Unga vuxnas boende”. Rapporten visar hur unga vuxna mellan 20 och 27 år bor och vill bo. Hur bostadssituationen för unga vuxna ser ut, och hur utvecklingen av de unga vuxnas bostadssituation ser ut över tid. 

Årets rapport visar bland annat att:

34 procent (cirka 77 000) av unga vuxna i Stockholmsregionen bor hemma hos sina föräldrar. 82 procent av dessa är ofrivilligt hemmaboende: 63 130 personer.

47 procent av Stockholmsregionens unga vuxna har fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner.

39 procent av unga vuxna i Stockholmsregionen tvekar inför att bilda familj på grund av bostadsmarknaden.

Mer än var tredje ung vuxen tvekar inför att bilda familj eller flytta till en annan ort till följd av läget på bostadsmarknaden. Detta får även konsekvenser för samhällsekonomin, när rörligheten på arbetsmarknaden hämmas av att unga människor inte kan flytta till jobb eller studieplatser.

För mer information, kontakta:

Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm
Tele: 070–3016150

LÄNK: Rapporter: unga vuxnas boende 2021

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är helt orimligt att över 63 000 unga vuxna i Stockholmsregionen tvingas bo kvar hemma fast de verkligen inte vill. Att kunna flytta hemifrån och kunna skaffa en egen bostad är ett viktigt steg i att bli vuxen. I praktiken betyder det att unga inte har rätt att påbörja sitt vuxenliv
Simon Safari, ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm