Ny styrelse vald i Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg

Report this content

Hyresgästföreningen Örebro-Lekeberg hade i söndags, 21 mars, årsmöte, ett årsmöte som genomfördes på distans med digitala hjälpmedel.

Årsmötet valde en ny styrelse och en ny ordförande.

Den nya styrelsen består av:

Lars Bjurström, ordförande
Elin Andersson
Maria Larsson
Kerstin Holm                                                    
Muraaya Mohamed
Kåge Svensson
Eva Sten
Dan Hersan, ersättare                                   

På årsmötet antogs två uttalanden om marknadshyror.

- Marknadshyror kommer att öka fastighetsägarnas inkomster med många miljarder och hyresgästerna får betala genom högre hyror och ökad otrygghet, säger Hyresgästföreningens nyvalde ordförande Lars Bjurström

Restriktionerna för att minska smittspridningen av Covid 19 har påverkat många verksamheter under 2020 i Hyresgästföreningen. Nu är planen att under sommaren återstarta många lokala aktiviteter genom en stark kampanj mot marknadshyror som ska genomföras i hela Örebro. Förhoppningsvis kan starten vara i direkt anslutning till att utredningen överlämnas till regeringen i slutet av maj.

Frågor kan ställas till

Lars Bjurström, 070 541 98 35, larsbjurstrom.1848@gmail.com

Region Mitt
Regional pressjour Mitt
010-459 15 00
info.mitt@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Dokument & länkar