• news.cision.com/
  • Hyresgästföreningen/
  • Ny viktig initiativrapport i EU om överkomliga bostäder för alla - men bostadspolitiken måste avgöras nära människor anser Hyresgästföreningen

Ny viktig initiativrapport i EU om överkomliga bostäder för alla - men bostadspolitiken måste avgöras nära människor anser Hyresgästföreningen

Report this content

Den 21 januari röstade Europaparlamentet för att anta initiativbetänkandet ”Tillgång till anständiga och prisvärda bostäder”. I betänkandet uppmanas EU-kommissionen att ta fram en social bostadsstrategi på EU-nivå. Strategin skulle även omfatta “social housing”.

I grunden är det positivt att bostadsfrågan kommer upp på den politiska agendan. I initiativet lyfts också flera av Hyresgästföreningens hjärtefrågor såsom vikten av besittningsskydd och av att effektiva skydd mot förlusten av ett hyreskontrakt måste finnas i form av domstolsprövning, men även hur plattformar för korttidsuthyrning riskerar att utarma våra städers bostadsmarknader.

Samtidigt riskerar detta initiativ att i förlängningen påskynda en utveckling där makten över bostadspolitiken stegvis rör sig mot mer överstatligt inflytande från EU. Hyresgästföreningen står upp för en hållning där EU-medlemsstaternas bostadspolitik måste bestämmas av varje enskilt land. Därför kommer utvecklingen i spåren av det nu antagna betänkandet att behöva fortsatt följas.

–Just som i den på arbetsmarknaden kontroversiella minimilönedebatten hoppas vi på att den svenska regeringen och de svenska Europaparlamentsledamöterna fortsatt kommer att stå upp för den svenska modellen på hyresmarknaden, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen

–Vi känner igen flera av de problembeskrivningar från de olika europeiska bostadsmarknader som initiativbetänkandet tar upp. Men bara för att utmaningarna är gemensamma betyder det inte nödvändigtvis att gemensamma lösningar är det bästa.  Ett exempel på detta är social housing som ofta går hand i hand med marknadshyror i Europa. Det som länderna med social housing istället ofta har gemensamt är att marknadsanpassade hyror har lett till stora klyftor och segregation. I Berlin var delstatsregeringen tvungen att införa ett akut hyresstopp med maxtak som konsekvens, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Initiativbetänkandet tar upp och berör också s.k. finansialisering, dvs när riskkapitalbolag och kortsiktiga vinstintressen köper bostadsfastigheter med målet att maximera vinst och minimera underhåll. Detta är något som Hyresgästföreningen är kritiska mot då det skapar en otrygghet för drabbade hyresgäster och som leder till en osäker bostadsmarknad i stort. Här behöves ett globalt arbete då det handlar om externt kapital som kommer in på en inhemsk bostadsmarknad.

–Detta är en brännande punkt för den svenska bostadsmarknaden, och vi vill se tuffare lagstiftning mot kortsiktiga vinstintressen, bland annat en ny förvärvslag Men det är ett område som hanteras bäst av enskilda medlemsstater, inte av EU, säger Erik Elmgren, förbundschef på Hyresgästföreningen.

–Vi har utmaningar på den svenska bostadsmarknaden med bostadsbrist, segregation och inkomstklyftor. Men en social bostadspolitik styrd genom initiativ från EU:s lagstiftande organ är fel väg att gå. Istället behöver den svenska regeringen och landets kommuner genom att EU vidgar möjligheterna för investeringar erbjudas möjligheten att bygga rimligt prissatta bostäder, säger Erik Elmgren.

 

För mer information:
The Initiative-Report “Access to decent and affordable housing”: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0247_EN.html

Pressmeddelande, IUT, International Union of Tenants, https://www.iut.nu/eu/ep-vote-on-affordable-housing-wins-the-day/

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi känner igen flera av de problembeskrivningar från de olika europeiska bostadsmarknader som initiativbetänkandet tar upp. Men bara för att utmaningarna är gemensamma betyder det inte nödvändigtvis att gemensamma lösningar är det bästa.  Ett exempel på detta är social housing som ofta går hand i hand med marknadshyror i Europa. Det som länderna med social housing istället ofta har gemensamt är att marknadsanpassade hyror har lett till stora klyftor och segregation. I Berlin var delstatsregeringen tvungen att införa ett akut hyresstopp med maxtak som konsekvensver.
Marie Linder, förbundsordförande, Hyresgästföreningen