Nya hyran klar för Lulebos hyresgäster

Report this content

Hyresgästföreningen och allmännyttiga Lulebo har träffat en överenskommelse om nya hyror. Från och med den 1 september 2020 höjs hyrorna för berörda hyresgäster med i genomsnitt 1,7 procent.

- Förhandlingarna har tagit lite tid, bland annat beroende på den pågående pandemin samt ett invecklat personalärende hos Lulebo, men nu har vi kommit överens om en rimlig hyreshöjning. Lulebos nya ledning har visat på god vilja och det är glädjande att bolaget nu avsätter extra medel för underhåll, säger Roger Enbom, förhandlare.

Utöver den generella hyreshöjningen tar Lulebo ut ytterligare två miljoner kronor i hyra, att fördela till riktat underhåll inom hela fastighetsbeståndet. I gengäld förbinder sig Lulebo att avsätta 20 miljoner kronor extra i riktat underhåll under 2020.

Den nya hyreshöjningen träder i kraft 1 september 2020 och gäller till 30 juni 2021. Mjölkuddens Trygghetsboende och Vindmätaren ingår inte i överenskommelsen.

I förhandlingarna yrkade Lulebo ursprungligen på en höjning med 3,95 procent.

För mer information:
Roger Enbom, förhandlare, 070-618 00 99

Region Norrland
Anders Rubensson
0104591830
anders.rubensson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar