Nya hyror hos Enköpings Hyresbostäder klara

Report this content

Nu är förhandlingarna om 2021 års hyror hos Enköpings Hyresbostäder klara.

Överenskommelsen innebär att hyrorna höjs med 1,55 procent för flertalet lägenheter. Området Romberga får en höjning på 2 procent mot bakgrund av de särskilda åtgärder som utförs av hyresvärden. Sadelmakaren höjs med med 0,8 procent och Bachohuset med 0,4 procent. Det ger ett snitt på 1,21 procent. Höjningen träder i kraft 1 mars.

- Vi har haft en bra dialog med bolagets företrädare. Deras yrkande låg en bit för högt för oss att acceptera varför förhandlingarna behövde några vändor. Men vi är glada över den samverkan som vi ser kommer att fortsätta mellan oss och bolaget, vilket vi tror är till gagn för hyresgästerna i det längre perspektivet, säger Christina Nordgren, ordförande i Hyresgästföreningen Enköping och tillika ordförande i förhandlingsdelegationen.

- Vi har fört diskussioner kring nivån på höjningen, särskilt mot bakgrund av det gångna pandemiåret och vad det har fört med sig i konsekvenser – både för samhället i stort, men också i form av påverkan på enskilda människors förutsättningar. Överenskommelsen kan innebära en kännbar hyreshöjning, och vi vet att det finns hyresgäster som, kanske särskilt nu, lever med små marginaler. Vi har så långt det varit möjligt försökt ta hänsyn till det, säger Lena Jansson Nordin, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen Aros Gävle.   

Kontakt
Lena Jansson Nordin
Telefon: 010-459 13 53 
 

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media